strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja europejska i języki obce

informacje ogólne Mobilne Centrum Edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy
Na zaproszenie Regionalnych Punktów Informacyjnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Narodowego Korpusu Solidarności, działających w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy 2 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy gościło Mobilne Centrum Edukacyjne Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Narodowego Korpusu Solidarności. Do udziału w warsztatach z nowoczesnych technologii zaproszono 80 uczniów Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy. Uczniów przywitał Pan Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Przedstawiciele Narodowej Agencji, koordynatorzy Regionalnych Punktów Informacyjnych - Pani Lucyna Brodziak i Pani Anna Borysiak oraz Pan Przemysław Kotłowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-06 08:02 / 10887    A. Borysiak

informacje ogólne Poradnik dla edukatorów wydany w ramach międzynarodowego projektu Erasmus + pt. „EDU+”
Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian w latach 2019-2022 było koordynatorem międzynarodowego projektu finansowanego z programu Erasmus + pt. „EDU+”. Partnerami w projekcie były: Asociacion Cultural Gandalf z Hiszpanii oraz Ljudska Univerrza Tržič ze Słowenii oraz nauczyciele Zespołu Szkół i Placówek pn. ”Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, którzy pracują ze słuchaczami niewidomymi lub z dysfunkcją wzroku. Rezultatem tej współpracy jest Przewodnik dla edukatorów - uczący osoby pragnące podnieść poziom kompetencji podstawowych. Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem!!!
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-04-19 13:56 / 10802    A. Borysiak

informacje ogólne Wydłużenie terminu naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów" ważna informacja
Przypominamy o trwającym III naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów", realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej celem jakich jest realizacja wraz z uczniami szkoły goszczącej przedsięwzięcia edukacyjnego z zakresu podstawy programowej dla wzmocnienia kompetencji kluczowych. Wobec utrzymującej się pandemii COVID-19, rzutującej na proces przeprowadzania działań projektowych w sektorze edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako instytucja zarządzająca projektem, podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach prowadzonego obecnie III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-11-24 13:15 / 9860    A. Borysiak

informacje ogólne Projekt "W Kujawsko-Pomorskim Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe"
Zachęcamy do uczestnictwa w darmowych kursach z zakresu języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, organizowanych przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku i firmą Training House.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-11-20 13:06 / 8477    K. Zaremba

informacje ogólne PROJEKT „AKADEMIA MŁODEGO EUROPEJCZYKA 2”
Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) rozpoczyna realizację kolejnego działania w ramach projektu "Akademia Młodego Europejczyka 2", tj. cyklu 16 wykładów z zakresu problematyki europejskiej, adresowanych do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z miejscowości oddalonych od dużych ośrodków akademickich.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-02-21 08:32 / 7939    K. Zaremba

informacje ogólne Krajowe seminarium kontaktowe dla nauczycieli pracujących w szkołach szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych
Szanowni Państwo, Dyrektorzy i nauczyciele w szkołach szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Biuro Programu eTwinning serdecznie zaprasza na Krajowe seminarium kontaktowe, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 4-5 grudnia 2017 r. Seminarium skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych, którzy chcą rozpocząć realizację projektu eTwinning z drugą polską szkołą. Zapraszamy osoby bez doświadczenia w programie eTwinning.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-11-13 14:04 / 7667    V. Jaśkiewicz

informacje ogólne Konferencja warsztatowa eTwinning dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli w Łodzi 10.10.2017 r. ważna informacja
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning wraz z Kuratorium Oświaty w Łodzi serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do udziału w konferencji warsztatowej eTwinning 10 października 2017 r. w godzinach 10:00 -18:00 w Hotelu Ambasador Centrum, Łódź, Al. Piłsudskiego 29.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-09 08:48 / 7552    V. Jaśkiewicz

informacje ogólne Kursy internetowe programu eTwinning
Nauczycieli zainteresowanych poznaniem zasad realizacji programu eTwinning, narzędzi do komunikacji i tworzenia materiałów w projektach międzynarodowych oraz praktycznego użycia platformy Moodle i portalu eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenia internetowe.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-02 11:44 / 4685    K. Mikulski

informacje ogólne Podsumowanie programu eTwinning
Ponad 20 laureatów krajowego konkursu „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja” odebrało nagrody 6 czerwca br. w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wręczyli je m.in. Ewa Dudek, wiceminister edukacji oraz Andrzej Siemianowski, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2014-06-12 08:16 / 4606    M. Bazelak

informacje ogólne „Edukacja globalna w nauczaniu uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
W ramach projektu „Edukacja globalna w nauczaniu uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” ukazała się pierwsza w Polsce recenzowana publikacja, zawierająca materiały edukacyjne do nauczania edukacji globalnej uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawiera m.in. wprowadzenie teoretyczne do zagadnienia edukacji globalnej, przedstawienie kwestii edukacji globalnej w polskiej rzeczywistości oświatowej oraz materiały edukacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-04-03 08:59 / 4436    J. Jendykiewicz-Owczarek


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl