strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

dla dyrektorów i samorządów Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu organizowanego przez MEN „Szkoła zawodowa – mój wybór” ważna informacja
Dnia 16 kwietnia 2015 r. komisja konkursowa powołana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy rozstrzygnęła wyniki etapu wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła zawodowa – mój wybór”. W województwie kujawsko – pomorskim na konkurs wpłynęło 206 prac z 57 szkół. Szkoły ponadgimnazjalne nadesłały 62 prace, w tym 7 w kategorii film, 22 w kategorii prace plastyczne i 33 w kategorii prace pisemne. Gimnazja przesłały 144 prace, w tym w kategorii film 7, w kategorii prace plastyczne 66 oraz 71 w kategorii prace pisemne. Do etapu centralnego komisja zakwalifikowała następujące prace:
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-04-30 15:03 / 5424    K. Bylicki

informacje ogólne Drzwi otwarte w Zespole Szkół nr 1
Kuratorium Oświaty w Bydgoszcz informuje, że dnia 18.04.2015 r. w godz. 8-15 Zespół Szkół nr 1 (Technikum Fryzjerskie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerska) organizuje drzwi otwarte dla gimnazjalistów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-04-17 12:20 / 5381    M. Bazelak

informacje ogólne Bydgoskie Targi Edukacyjne 2015
Wicekurator Oświaty pani Bogna Wojciechowska-Blachowska wzięła udział w Bydgoskich Targach Edukacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-04-14 10:55 / 5362    A. Nicpoń

informacje ogólne Drzwi Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
Marzec tradycyjnie jest miesiącem Drzwi Otwartych organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne dla uczniów gimnazjów, którzy poznają ofertę edukacyjną, a także możliwości zdobycia zawodu oferowane przez licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Promocja w formie Drzwi Otwartych to poza giełdami edukacyjnymi oraz wizytami w szkołach jeden z najlepszych sposobów dotarcia do przyszłych uczniów. Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły Zawodowców. Z tego powodu szczególnie ważna jest informacja na temat oferty edukacyjnej proponowanej przez szkoły kształcące w zawodzie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 26 liczba załączników 0 2015-04-01 15:07 / 5339    K. Bylicki

informacje ogólne Drzwi Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
Marzec jest miesiącem szkolnictwa zawodowego. Wiele szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie właśnie w tym miesiącu zaplanowało Drzwi Otwarte, zapraszając do udziału w nich Panią Annę Łukaszewską Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zachęcamy do skorzystania z oferty tych placówek, szczególnie uczniów klas III gimnazjów i ich rodziców. Informacje o drzwiach otwartych zamieszczane są na stronach internetowych szkół oraz w lokalnej prasie. Szkoły miały również możliwość zgłoszenia terminów organizowanych Drzwi Otwartych do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W załączniku przedstawiamy informacje na temat Drzwi Otwartych otrzymane ze szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-03-13 13:43 / 5290    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów „SZKOŁA ZAWODOWA – MÓJ WYBÓR” – konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, do wzięcia udziału w ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 8 2015-01-30 14:53 / 5076    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów „Rozwój szkolnictwa zawodowego w perspektywie UE na lata 2014 -2020. Promocja wynalazczości i innowacyjności”
W ostatniej dekadzie listopada odbyły się konferencje rejonowe dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących poświęcone rozwojowi szkolnictwa zawodowego w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz promocji wynalazczości i innowacyjności, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Europa Pomorza i Kujaw” oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2015-01-09 10:56 / 5044    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów „SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW – PRACODAWCY DLA SZKOŁY” – konkurs dla szkół zawodowych – III edycja
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych dla młodzieży, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zachęca do udziału w III edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-22 11:24 / 5077    M. Bazelak

informacje ogólne Projekt skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych
Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju kształcących w zawodach dla branży meblowej, drzewnej i branż współpracujących i reprezentujących ponad 30 zawodów. Projekt jest ogólnopolski i trwa do 30.09.2015. W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy odbywają 10 dniowe praktyki w nowoczesnych firmach. Udział w projekcie jest bezpłatny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-12-19 13:33 / 5059    K. Mikulski

informacje ogólne Jak wspierać szkoły zawodowe?
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Bydgoszczy w ramach projektu Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach zorganizował 4 grudnia 2014 roku konferencję Wzmacnianie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, na którą zaproszono dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych oraz przedstawicieli kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkół zawodowych, placówek doskonalenia nauczycieli, CKP, CKU, CKZiU
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 2 2014-12-17 12:44 / 5064    M. Bazelak


© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl