strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

informacje ogólne Monter stolarki budowlanej – program wsparcia naboru do szkół
Dzięki utworzeniu zawodu montera stolarki budowlanej, szkoły branżowe mogą kształcić przyszłych fachowców, którzy zadbają o dobry montaż okien, drzwi czy też bram garażowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2019-06-03 14:49 / 8835    I. Andrzejewska

informacje ogólne Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej- zaproszenie do współpracy
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Uprzejmie informujemy, iż Polska Izba Motoryzacji realizuje, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 projekt pn. Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-11-09 09:34 / 8446    A. Herbut-Giżyńska

informacje ogólne Nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"
W dniu 1 września 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczął nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu realizowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pt. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-09-04 10:01 / 8261    K. Mikulski

informacje ogólne Uwaga!!! Przedłużenie naboru kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego ważna informacja
Ośrodek Rozwoju Edukacji przedłuża termin rekrutacji trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego do 8 marca 2018 r. do godz. 15.00. Pozostałe informacje dotyczące tej rekrutacji zawarte są w artykule „Nabór kandydatów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego” na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-03-05 08:43 / 7977    R. Ciechanowski

informacje ogólne Ruszają regionalne konferencje programu Erasmus+ - razem zmieniajmy edukację w Polsce!
2 marca br. w Grudziądzu w Centrum konferencyjne Hotelu Ibis odbędzie się pierwsza w tym roku konferencja regionalna pod hasłem Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły - skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym, której celem będzie wspieranie działań edukacyjnych przy użyciu środków z programu Erasmus+. Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-02-26 14:44 / 7899    K. Zaremba

informacje ogólne Nabór kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2018-02-21 10:37 / 7925    R. Ciechanowski

informacje ogólne Stypendia w ramach NOWEGO PROJEKTU "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"
W dniu 1 października 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczął nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach NOWEGO PROJEKTU realizowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pt. "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-16 09:57 / 7568    K. Mikulski

informacje ogólne II edycja konkursu "Potrzeby rynku pracy naszą misją"
Konkurs organizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2017-10-03 09:18 / 7524    K. Mikulski

informacje ogólne Najlepszy w zawodzie – mechanik pojazdów samochodowych
W kwietniu br. odbył się Konkurs: „Najlepszy uczeń w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych”. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Część pisemna polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań, którą przygotował i przeprowadził mgr inż. Jacek Gonek. Uczestniczyło w niej 54 uczniów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-05-29 14:38 / 7293    K. Zaremba

informacje ogólne Zespół Szkół Samochodowych Samochodową Szkołą Roku 2017
W dniu 13 maja 2017 roku w siedzibie firmy Bosch w Warszawie odbył się finał XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej. W finale startowało 12 najlepszych uczniów ze szkół samochodowych i technicznych z całej Polski, którzy w półfinale zdobyli największą liczbą punktów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-05-29 14:38 / 7292    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5  6     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl