strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

dla dyrektorów i samorządów „Rozwój szkolnictwa zawodowego w perspektywie UE na lata 2014 -2020. Promocja wynalazczości i innowacyjności”
W ostatniej dekadzie listopada odbyły się konferencje rejonowe dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących poświęcone rozwojowi szkolnictwa zawodowego w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz promocji wynalazczości i innowacyjności, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Europa Pomorza i Kujaw” oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2015-01-09 10:56 / 5044    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów „SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW – PRACODAWCY DLA SZKOŁY” – konkurs dla szkół zawodowych – III edycja
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych dla młodzieży, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zachęca do udziału w III edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-22 11:24 / 5077    M. Bazelak

informacje ogólne Projekt skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych
Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju kształcących w zawodach dla branży meblowej, drzewnej i branż współpracujących i reprezentujących ponad 30 zawodów. Projekt jest ogólnopolski i trwa do 30.09.2015. W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy odbywają 10 dniowe praktyki w nowoczesnych firmach. Udział w projekcie jest bezpłatny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-12-19 13:33 / 5059    K. Mikulski

informacje ogólne Jak wspierać szkoły zawodowe?
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Bydgoszczy w ramach projektu Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach zorganizował 4 grudnia 2014 roku konferencję Wzmacnianie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, na którą zaproszono dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych oraz przedstawicieli kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkół zawodowych, placówek doskonalenia nauczycieli, CKP, CKU, CKZiU
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 2 2014-12-17 12:44 / 5064    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Konferencja „Uczeń na rynku pracy, czyli o współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”
W dniu 20 listopada 2014 roku o godzinie 13:00 w Centrum Kultury Browar B, przy ulicy Łęgskiej 28 we Włocławku, odbyła się konferencja pt. „Uczeń na rynku pracy, czyli o współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”, inaugurująca ogłoszony przez MEN Rok Szkoły Zawodowców, a zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Honorowy patronat nad konferencją objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Włocławek.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2014-12-09 10:55 / 5041    K. Bylicki

dla nauczycieli "KOMPETENCJE DORADCY ZAWODOWEGO - KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROAKTYWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH"
Organizowane szkolenie skierowane do doradcy zawodowego, lub psychologa bądź pedagoga nt. "KOMPETENCJE DORADCY ZAWODOWEGO - KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROAKTYWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH". Jest to projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-28 11:53 / 5007    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Konferencje rejonowe „Rozwój szkolnictwa zawodowego w perspektywie UE na lata 2014 -2020. Promocja wynalazczości i innowacyjności” ważna informacja
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „ Europa Kujaw i Pomorza” oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zapraszają dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz pracodawców na rejonowe konferencje poświęcone rozwojowi szkolnictwa zawodowego w nowej perspektywie UE na lata 2014-2020 oraz promocji wynalazczości i innowacyjności.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2014-11-19 09:41 / 4969    K. Zaremba

informacje ogólne Konferencja „Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, na zaszczyt zaprosić na konferencję „Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”. Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2014 roku w Toruniu w godz. 10.00 - 15.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-19 08:09 / 4974    K. Mikulski

informacje ogólne "Być przedsiębiorczym - nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości..."
Na stronie internetowej www.portal.bycprzedsiebiorczym.pl dostępny jest innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości "Być przedsiębiorczym - nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych" wraz z zestawem narzędzi dydaktycznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-03-19 10:54 / 4401    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  5  [6]     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl