strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

2021-10-08 12:22 / 10378   I. Andrzejewska informacje ogólne
V edycja Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

TERMINARZ

V EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE KUCHARZ

W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

 

Lp.

ZADANIA

TERMIN

1.

Przesłanie przez Komitet Główny Turnieju do Kuratoriów Oświaty informacji dotyczących organizacji V edycji turnieju.

do 8.10. 2021 r.

2.

Zgłaszanie wniosków o organizację etapu wojewódzkiego/okręgowego szkół, stowarzyszeń zawodowych lub innych organizacji zawodowych do Komitetu Głównego Turnieju (załącznik nr 4).

do 26.11.2021 r.

       .

 

3.

Przeprowadzanie etapów szkolnych turnieju.

30.11.2021

4.

Powołanie przez Komitet Główny Turnieju komisji wojewódzkich/okręgowych.

do 17.12 2021r.

5.

Zgłaszanie komisjom wojewódzkim/okręgowym uczniów do II etapu turnieju (załącznik nr 1).

do 21.01. 2022 r.

6.

Przesyłanie komisjom wojewódzkim/okręgowym testów do II etapu turnieju.

do 21.01. 2022 r.

7.

Przeprowadzanie eliminacji wojewódzkich/regionalnych turnieju

 11.02.2022 r.

8.

Przesyłanie do Komitetu Głównego Turnieju dokumentacji z przeprowadzonych eliminacji (II etapu):
- protokołu (załącznik nr 5),
- karty zgłoszenia kandydatów (załącznik nr 2).

do 18.02.2022 r.

(skan protokołu – oryginały pocztą do 4.03.2022 r.)

9.

Wyłonienie przez Komitet Główny Turnieju kandydatów do III etapu.

do 4.03.2022 r.

10.

Powiadomienie szkół o zakwalifikowaniu do eliminacji ogólnopolskich; informacje na stronie www, e.maile do szkół.

do 4.03.2022 r.

11.

Potwierdzanie Komitetowi Głównemu Turnieju udziału uczniów w etapie ogólnopolskim (załącznik nr 3) oraz informowanie o rezygnacji ucznia w eliminacjach ogólnopolskich.

do 11.03.2022 r.

12.

Przeprowadzenie ogólnopolskiego turnieju.

25.04 - 27.04.2022 r.

 

       Regulamin, załączniki oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej: www.zsspoz.zabrze.pl

 

Kontakt:

Zespół Szkół Spożywczych

41-819 Zabrze

ul. Franciszkańska 13

tel/fax 32 27152 37

e.mail: turniejkucharz@zsspoz.zabrze.pl

www.zsspoz.zabrze.pl
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl