strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

2021-10-26 09:39 / 10419   U. Chaberskaważna informacja informacje ogólne
Konkurs dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży "Potrzeby rynku pracy naszą misją"

 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza VI edycję konkursu dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży " Potrzeby rynku pracy naszą misją".

Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. 

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

  1. Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia kształcąca uczniów nie będących młodocianymi pracownikami.
  2. Pięcioletnie technikum, w których prowadzi się klasy dotychczasowego technikum czteroletniego dla absolwentów gimnazjum.

Regulamin konkursu i arkusze zgłoszeniowe znajdują się poniżej w załącznikach  oraz  na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pod adresem; https://wuptorun.praca.gov.pl/-/16251106-konkurs-potrzeby-rynku-pracy-nasza-misja-vi-edycja

 

Wypełnioną zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu kartę zgłoszenia (załączniki nr 1a, 1b) należy przesłać  do 15.11.2021 r. na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
z dopiskiem „Potrzeby rynku pracy naszą misją”
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl