strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

2022-10-25 08:36 / 11133   I. Andrzejewska informacje ogólne
Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych AUE - zaproszenie do udziału

Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół branżowych i techników z województwa kujawsko-pomorskiego, kształcących w zawodach technik handlowiec, sprzedawca, technik logistyk i magazynier-logistyk do udziału w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych. Festiwal odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2022 r. w formule on-line. Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym od 2020 r. (na przełomie marca i kwietnia oraz w listopadzie).

Celem jest zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w obszarach szeroko rozumianej logistyki oraz handlu.  Prelekcje prowadzą profesjonalni trenerzy Akademii Umiejętności Eurocash posiadający ponad 20-letnie doświadczanie zawodowe w branży FMCG oraz praktycy w obszarze logistyki (pracownicy Eurocash Logistyka), którzy dysponują szeroką wiedzą fachową.

Ideą każdej edycji Wirtualnego Festiwalu jest również przekazanie uczniom wiedzy (w ramach doradztwa zawodowego) jak planować swoją ścieżkę zawodową, jak odnaleźć się na rynku pracy oraz jak rozwijać kompetencje osobiste i zawodowe. Udział jest bezpłatny. 

Tegoroczna, listopadowa edycja odbędzie się wg następującego harmonogramu:

17 listopada, w godz. 8:50 – 13:15, hasło przewodnie: Techniki sprzedaży na start; skierowane do nauczycieli i uczniów w zawodach technik handlowiec, sprzedawca;  

18 listopada, w godz. 8:50 – 13:15, hasło przewodnie: Transport w logistyce; skierowane do nauczycieli i uczniów w zawodach technik logistyk, magazynier – logistyk, technik spedytor, technik transportu.  

 

Linki do formularzy rejestracyjnych:

17 listopada (Techniki sprzedaży na start): ZAREJESTRUJ SIĘ

18 listopada (Transport w logistyce): ZAREJESTRUJ SIĘ
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl