strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

2015-04-01 15:07 / 5339   K. Bylicki informacje ogólne
Drzwi Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego

Marzec tradycyjnie jest miesiącem Drzwi Otwartych organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne dla uczniów gimnazjów, którzy poznają ofertę edukacyjną, a także możliwości zdobycia zawodu oferowane przez licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Promocja w formie Drzwi Otwartych to poza giełdami edukacyjnymi oraz wizytami w szkołach jeden z najlepszych sposobów  dotarcia do przyszłych uczniów.

Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły Zawodowców. Z tego powodu szczególnie ważna jest informacja na temat oferty edukacyjnej proponowanej przez szkoły kształcące w zawodzie.

W bieżącym roku szkolnym, Roku Szkoły Zawodowców, Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera szkolnictwo zawodowe  w działaniach promocyjno-informacyjnych zachęcających uczniów do podjęcia nauki w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej, które w perspektywie znalezienia pracy lub zdobycia wymarzonego zawodu mogą być alternatywą dla wielu absolwentów gimnazjum. 

Szkoły organizujące w marcu Drzwi Otwarte wcześniej przesłały do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informację na temat planowanych spotkań z gimnazjalistami. Uczniowie i ich rodzice mieli możliwość zapoznania się z terminami i formami  spotkań i wybrać te, które ich najbardziej interesowały.

W Drzwiach Otwartych brali udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, przekazując najważniejsze informacje na temat reformy szkolnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego,  współpracy szkoły  z pracodawcami, systemu  egzaminów zewnętrznych ułatwiających uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji. Informowano również na temat kierunków kształcenia w szkołach naszego województwa, która są  dostępne na mapie ,,Wyklikaj szkołę zawodową”.

Wiele szkół naszego województwa zaprezentowało  gimnazjalistom swoją  ofertę edukacyjną, możliwości zdobycia zawodu,  warunki  nauki, bazę lokalową i dydaktyczną oraz wszelkie informacje pomocne  w wyborze drogi kształcenia.

W Drzwiach Otwartych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2  w Bydgoszczy uczestniczyła pani Bogna Wojciechowska-Blachowska  Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty. Uczestników spotkania zaproszono do zwiedzania działającego przy szkole Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii. Gimnazjaliści mieli możliwość poznania firm współpracujących ze szkołą oraz bardzo dobrze wyposażonych pracowni.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu gościł gimnazjalistów w połowie marca. W Drzwiach Otwartych uczestniczył pan Tadeusz Dąbrowski dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Uczestnicy spotkania mogli podziwiać piękno wiosennych dekoracji oraz posmakować wyjątkowych potraw przygotowanych przez społeczność  szkoły: najlepszego na Kujawach żuru, tradycyjnej białej kiełbasy, smakowitych wypieków z ciasta drożdżowego oraz wielu innych potraw wykonanych według tradycyjnych przepisów. Uczniów gimnazjów zachęcano do skorzystania z  bogatej oferty edukacyjnej Szkoły, dlatego przygotowano prezentacje, które pozwoliły na udział przedstawicieli niemal wszystkich kierunków zawodowych w szkole. Społeczność „Gastronomika” zaprezentowała szereg atrakcji dedykowanych gimnazjalistom. Młodzież mogła wziąć udział w konkursach na najładniejszą kartkę wielkanocną oraz  zdobienia mazurków. Nie zabrakło informacji na temat  nakrywania i dekorowania stołów wielkanocnych z wykorzystaniem elementów carvingu.

21 marca 2015 odbyły się Drzwi Otwarte dla uczniów gimnazjów i ich rodziców  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie.  W ramach spotkania  przedstawiono ofertę kształcenia w technikum i zasadniczej szkole zawodowej. Na korytarzach szkoły ustawiono stoiska tematyczne prezentujące wybrane zawody i koła zainteresowań. Uczniów do pokazów zawodowych przygotowali pracodawcy.

Dużym zainteresowaniem gimnazjalistów i ich rodziców cieszyły się zaprezentowane przez szkołę osiągnięcia klasy wojskowej oraz spotkania z partnerami szkoły: WKU w Bydgoszczy i Klubem Żołnierzy Rezerwy w Nakle n. Notecią. Na placu przed szkołą odbył się pokaz musztry przygotowany przez uczniów I klasy technikum z edukacją wojskową. Gimnazjaliści wzięli udział w zorganizowanych: na Orliku – turnieju  piłki nożnej, na sali gimnastycznej - kursie ,,zumby” i na szkolnej strzelnicy- turnieju strzeleckim. Mieli okazję zobaczyć pokaz samoobrony przygotowany przez klasę wojskową. W spotkaniu uczestniczył pan Tadeusz Dąbrowski dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu zostały połączone z XIV edycją Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Razem w Unii 2015” pod tytułem  „Z Ekologią na Ty w państwach Unii Europejskiej”.  Coroczne spotkania przyczyniają się nie tylko do pogłębienia wiedzy na temat polityki ekologicznej państw UE, ale także do promocji szkolnictwa zawodowego kształcącego w kierunkach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska i ekologią. Uczestnicy konkursu oraz gimnazjaliści zwiedzili szkołę, zapoznając się z jej bazą, uczestniczyli w przeprowadzanych warsztatach. W Szkolnym Centrum Informacji oraz w trakcie rozmów z uczniami i nauczycielami w poszczególnych pracowniach zostali zapoznani z  kierunkami kształcenia.  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy reprezentowała starszy wizytator Barbara Wolska z Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu. Gośćmi Drzwi Otwartych, oprócz licznie przybyłych gimnazjalistów i ich rodziców, byli m.in.: Janusz Zemke – poseł do Parlamentu Europejskiego, Janusz Pleskot – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, dr Zdzisław Markuszewski – pełnomocnik rektora ds. nauki i kształcenia z Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,  dr inż. Zbigniew Borowski, prof. WSG – Dziekan Wydziału Technicznego w Toruniu.

Drzwi Otwarte zorganizowano również  w Zespole Szkół w Chełmży, w skład którego wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum oraz szkoła zawodowa. W ich ramach następnego dnia przewidziane zostało oddzielne spotkanie dla rodziców obecnych gimnazjalistów. Gośćmi Drzwi Otwartych oprócz licznie przybyłych gimnazjalistów i ich rodziców, byli m.in.: Andrzej Siemianowski – Wicestarosta Toruński, przedstawiciele Tokay Okaya Manufakturing Sp. z o.o. w Ostaszewie i Marcus Desing z Chełmzy — firm, w których odbywają się praktyki uczniów oraz przedstawiciele Policji i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyła Danuta Brzózka-Ciechanowska — p.o. dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu, która w swoim wystąpieniu, nawiązała do Roku Szkoły Zawodowców, promocji szkół zawodowych na mapie szkół zawodowych „Wyklikaj szkołę zawodową”, ulokowanej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do kampanii #dobryZAWODnik, do której włączył się ReZigiusz – jeden z najbardziej znanych polskich vlogerów i najbardziej wpływowych polskich nastolatków.

Goście obejrzeli występ artystyczny przygotowany przez uczniów zespołu szkół, wysłuchali — w ciekawy sposób przedstawionych — informacji o szkole oraz uczestniczyli w warsztatach, ćwiczeniach, konkursach prowadzonych przez uczniów i nauczycieli w salach lekcyjnych i pracowniach. Dowiedzieli się o prowadzonych zajęciach dodatkowych, realizowanych programach międzynarodowych, osiągnięciach sportowych oraz matematycznych uczniów szkoły. W trakcie spotkań zapoznali się z bazą, bogatą ofertą szkoły oraz możliwością odbywania praktyk — u obecnych podczas spotkania — pracodawców.

25 marca br. pani Krystyna Sobczak – Dyrektor Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zainaugurowała Drzwi Otwarte w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  we Włocławku. W dniach 25 – 27 marca 2015 r.
w  godzinach  8:00 – 14:00 uczniowie włocławskich gimnazjów, rodzice, nauczyciele, doradcy zawodowi mogli poznać specyfikę kształcenia praktycznego poprzez odwiedzenie pracowni z branży mechanicznej, elektrycznej, budowlanej, opiekuna medycznego, opiekuna dziecięcego, oraz pracowni gastronomicznej, które funkcjonują w CKZiU we Włocławku.

Drzwi Otwarte w pracowniach CKZiU we Włocławku miały na celu prezentację bogatego dorobku placówki, ale również przybliżenie idei  oraz podnoszenie prestiżu kształcenia zawodowego. Otwarcie pracowni dla uczniów włocławskich gimnazjów było również elementem doradztwa zawodowego, które ma wspierać uczniów w dokonywaniu wyborów dalszej ścieżki kształcenia.

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uczestniczył również w Drzwiach Otwartych organizowanych przez Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Pani Iwona Andrzejewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty, przewodnicząca Zespołu ds. Szkolnictwa Zawodowego działającego w Kuratorium nawiązała w swoim wystąpieniu do Roku Szkoły Zawodowców, promocji szkół zawodowych na mapie „Wyklikaj szkołę zawodową” oraz przekazała  najważniejsze informacje na temat reformy szkolnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego,  współpracy szkół 
z pracodawcami.

Nauczyciele i uczniowie Samochodówki przygotowali gościom możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz pokazali najciekawsze gabinety i warsztaty naprawy i obsługi samochodów oraz motocykli, a także pracownie elektrotechniki samochodowej i projektowania 3D wraz ze skanerem i drukarką 3D. Ponadto odbywały się pokazy udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa drogowego i prac obsługowo-naprawczych przy pojazdach. Rodzice gimnazjalistów mogli przekonać się osobiście, że szkoła jest doskonale przygotowana do nauki zawodów samochodowych, a ponadto jest miejscem, gdzie można uczyć się bezpiecznie, w dobrych warunkach lokalowych.

Gimnazjaliści mogli wstępnie zapoznać się z zasadami elektronicznego naboru do szkoły, pobrać skierowania na badania lekarza medycyny pracy oraz otrzymać kompleksową informację o procedurze naboru. Spotkanie informacyjne z wicedyrektorem szkoły zgromadziło około 150 osób, które po wysłuchaniu informacji o szkole zadawały liczne pytania dotyczące m. in. możliwości nauki i zamieszkania uczniów spoza Bydgoszczy, planu lekcji, organizacji praktycznej nauki zawodu w szkole i poza nią.

Szkoły ponadgimnazjalne województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęły akcje promocyjno-informacyjne adresowane do uczniów, którzy w tym roku zakończą gimnazjalny etap swojej edukacji. Starają się ich przyciągnąć nie tylko dobrze wyszkoloną kadrą, solidnie przygotowanymi zajęciami i atrakcyjną ofertą edukacyjną, ale także ciekawymi zajęciami pozalekcyjnymi, kołami naukowymi i nowymi kierunkami nauczania. Dla gimnazjalistów przygotowano m.in. wiele wystaw, konkursów, prezentacji  multimedialnych, pokazów doświadczeń z różnych przedmiotów, mecze, zawody  strzeleckie, zajęcia plastyczne i występy artystyczne.

Wiele szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie zaplanowało Drzwi Otwarte również w kwietniu i maju, zamieszczając odpowiednie  informacje na swoich stronach internetowych oraz w lokalnej prasie. Szkoły mają również możliwość zgłoszenia terminów Drzwi Otwartych i innych działań promocyjnych do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, które zamieści je na stronie  internetowej w zakładce Szkolnictwo zawodowe. Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów i ich rodziców do udziału w organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne akcjach promocyjno-informacyjnych. Dla wszystkich niezdecydowanych, zastanawiających się nad wyborem szkoły, to doskonała okazja zdobycia cennych informacji od nauczycieli oraz starszych kolegów, który dokonali już wyboru kierunku kształcenia.  

© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl