strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » współpraca szkół zawodowych z pracodawcami

informacje ogólne Współpraca szkół z pracodawcami korzyści dla ucznia, szkoły i pracodawcy
Współpraca szkół z pracodawcami korzyści dla ucznia, szkoły i pracodawcy
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-16 11:48 / 5525    M. Bazelak

informacje ogólne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne
Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-16 11:47 / 5524    M. Bazelak

informacje ogólne Korzyści dla pracodawców ze współpracy ze szkołami
Korzyści dla pracodawców ze współpracy ze szkołami
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-16 11:45 / 5523    M. Bazelak

informacje ogólne Zmiany w systemie kształcenia zawodowego i egzaminowania z perspektywy pracodawcy
Zmiany w systemie kształcenia zawodowego i egzaminowania z perspektywy pracodawcy
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-16 11:42 / 5522    M. Bazelak

informacje ogólne Formy współpracy szkół zawodowych z pracodawcami
Formy współpracy szkół zawodowych z pracodawcami
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-16 11:02 / 5521    M. Bazelak

informacje ogólne Refundowanie pracodawcom kosztów prowadzonej przez nich praktycznej nauki zawodu
Pracodawcom, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu – na podstawie umowy zawartej ze szkołą – przysługuje refundacja ponoszonych kosztów. Zasady tej refundacji określa art. 70a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-06-16 10:57 / 5520    M. Bazelak

informacje ogólne Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych.
Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zasadnicza zmiana w systemie kształcenia polega na tym, iż w nowym systemie nie ma już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizują jednolity, trzyletni cykl kształcenia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-06-16 10:54 / 5519    M. Bazelak

informacje ogólne Praktyczna nauka zawodu – podstawa prawna
Praktyczna nauka zawodu – podstawa prawna
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-06-16 10:51 / 5518    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl