strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

informacje ogólne Kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, ale to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich. Przez całe lato, dzieciom i młodzieży przypominać będzie o tym nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Odwaga ratuje życie”. Informacje o kampanii oraz filmy dostępne są na stronie www.odwagaratujezycie.pl .
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-07-21 11:26 / 7393    M. Bazelak

dla nauczycieli Żyjmy zdrowo - Szkolenie dot. pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii
Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2017-07-19 13:49 / 7392    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Informacja w sprawie sposobu realizacji w 2017 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że wsparcie finansowe z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. To organ prowadzący otrzymuje od wojewody środki budżetu państwa na realizacje programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-07-18 15:46 / 7390    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Dotacja celowa na rok szkolny 2017/2018 na zakup ustalonych przez szkołę podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
Dotacja celowa na rok szkolny 2017/2018 na zakup ustalonych przez szkołę podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych - List Ministra Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-07-18 15:44 / 7391    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Lista kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 ważna informacja
Na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powstała lista kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Zwracamy się z prośbą o weryfikację danych uczniów, w nieprzekraczalnym terminie do 21 lipca 2017 r., do godz. 9.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-07-18 13:52 / 7389    K. Zaremba

informacje ogólne XIII Olimpiada Matematyczna Juniorów
Wzorem lat poprzednich, Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 XIII edycję Olimpiady Matematycznej Juniorów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-07-17 13:46 / 7388    K. Zaremba

informacje ogólne Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-07-17 09:17 / 7387    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów Bazy danych teleadresowych podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
Bazy danych teleadresowych podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2017-07-14 12:44 / 7386    M. Bazelak

dla nauczycieli Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych ważna informacja
Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2017-07-11 11:20 / 7264    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-07-10 08:29 / 7384    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]  2  3     starsze informacje >>>
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl