strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

informacje ogólne Konkurs o Nagrody Przeszłość/Przyszłość - II edycja
Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w drugiej edycji Konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość. Termin zgłoszeń został wydłużony do 15 lipca 2022 roku. Przeszłość/Przyszłość to projekt mający na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i upublicznienie najlepszych inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które pomimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane. Kandydatów w Konkursie można zgłaszać do 15 lipca 2022 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-07-01 14:04 / 10931    A. Koziołkiewicz

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2022 r. ważna informacja
W związku realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowanego w latach 2020-2022, ustanowionego Uchwałą Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r., zwracam się z prośbą o zebranie danych na temat występujących potrzeb w powyższym zakresie w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z załączoną tabelą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-06-30 13:28 / 10929    R. Ciechanowski

dla nauczycieli Szkolenie on-line dla nauczycieli pt. "Twarze depresji dla szkół"
To będzie unikatowy w skali kraju program! Tysiąc polskich nauczycieli szkół podstawowych, pracujących na co dzień m.in. z dziećmi z Ukrainy, będzie mogło skorzystać z programu „Twarze depresji dla szkół” przygotowywanego przez Fundację „Twarze depresji” dzięki wsparciu finansowemu Nationale-Nederlanden – partnerowi programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-06-28 14:08 / 10927    A. Koziołkiewicz

dla dyrektorów i samorządów Program badawczy wsparcia naborów do klas o profilu sportowym „Sportowa Klasa”
Zachęcamy szkoły podstawowe do wzięcia udziału w programie „Sportowa Klasa”. Program ten w ramach pilotażu prowadzony jest tylko w województwie kujawsko-pomorskim. Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać na podany adres mailowy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-06-28 12:51 / 10928    K. Zaremba

informacje ogólne Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych "Kierunek - innowacja 2022"
Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie "Kierunek - innowacja 2022". Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022. Zgłoszenia należy dokonać do 29 lipca 2022 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2022-06-28 10:58 / 10925    K. Mikulski

informacje ogólne Uroczystość otwarcia zrewitalizowanego kompleksu rekreacyjno-sportowego przy SP im. A.A. Michelsona w Strzelnie
W piątek 24 czerwca 2022 r. o godz. 13:00 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystości otwarcia zrewitalizowanego kompleksu rekreacyjno-sportowego przy SP im. A.A. Michelsona w Strzelnie, obchodach 100-lecia klubu sportowego MLKS Kujawianka oraz w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2021/2022.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-28 10:56 / 10926    A. Borysiak

informacje ogólne Kursy na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji kursów na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że kwestie dotyczące organizacji kursu na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku zostały określone w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.). Ramowe plany i programy kursów kwalifikacyjnych nie przewidują możliwości prowadzenia kursów w trybie zdalnym, ani też metodą hybrydową. Sposób realizacji zajęć na kursie kwalifikacyjnym może być wyłącznie taki, jaki wynika z ramowego planu i programu kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-28 09:19 / 10924    I. Andrzejewska

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdania z realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok.
Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano wzory sprawozdań z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za rok 2021.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-27 10:37 / 10921    A. Wnorowski

informacje ogólne Uczeń bez próchnicy – program edukacyjno-profilaktyczny dla młodzieży
Ministerstwo Zdrowia realizuje program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów. Jest on skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z wybranych województw. Jego celem jest wzrost wiedzy na temat próchnicy i chorób jamy ustnej oraz sposobów ich zapobiegania. W ramach programu zostaną zrealizowane zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne badania stomatologiczne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2022-06-24 13:17 / 10922    A. Nicpoń

informacje ogólne Organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich 2022 r.
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w czasie zbliżających się ferii letnich wypoczynek dzieci i młodzieży będzie organizowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-06-24 11:24 / 10923    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl