strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

dla rodziców i uczniów Rekrutacja do XV edycji programu Klasa
Fundacja BGŻ BNP Paribas prowadzi rekrutację do XV edycji programu Klasa. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych, którzy bardzo dobrze się uczą, a jednocześnie pochodzą z mniejszych miejscowości i znajdują się w sytuacji materialnej utrudniającej im realizację życiowych planów i marzeń.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-04-11 08:38 / 7180    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Komunikat w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dla osób kandydujących na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lustracyjną, obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, mają osoby, o których mowa w art. 4 pkt 45 przywołanej ustawy, tj. dyrektor szkoły publicznej, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2017-04-11 08:29 / 6344    M. Bazelak

dla nauczycieli III edycja Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja
Trwa nabór do 3. edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Program skierowany jest do młodych, zaangażowanych społecznie uczniów, którzy chcą zrealizować własny projekt dla społeczności lokalnej. Do 15 maja można zgłaszać projekty przez formularz dostępny na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-04-10 13:37 / 7177    K. Mikulski

informacje ogólne Konferencja pt. "Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów"
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ mają ogromną przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pt. "Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów". Wydarzenie będzie miało miejsce 28 kwietnia br. w Warszawie (Hotel Mercure, ul. Złota 48/54).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2017-04-10 13:35 / 7178    K. Mikulski

informacje ogólne Podpisanie porozumienia o współpracy - Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim
4 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik podpisał porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.02.06.00-00-0025/16. W imieniu partnerstwa projektu porozumienie podpisał p. Łukasz Broniszewski -Prezes zarządu Fundacji Stabilo.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 3 liczba załączników 0 2017-04-10 13:34 / 7166    K. Zaremba

dla nauczycieli Szkolenia profesjonalistów na temat FASD
Fundacja "Daj Szansę", przy wsparciu Stowarzyszenia Twórczej Resocjalizacji "Po-most", na zlecenie Gminy Miasta Torunia realizuje projekt z zakresu zdrowia publicznego: Szkolenia profesjonalistów na temat FASD.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2017-04-10 12:43 / 7181    M. Piechocka

dla dyrektorów i samorządów II EDUKACYJNE FORUM ENERGETYKI JĄDROWEJ ważna informacja
Ogólnopolska konferencja - II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej, organizowana przez Ministerstwo Energii, odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. (godz. 9:00 -15:00), w siedzibie Ministra Energii, Plac Trzech Krzyży 3/5, Sala pod Kopułą. Konferencji przeznaczona jest dla Państwa wizytatorów, dyrektorów szkół oraz zainteresowanych nauczycieli i doradców metodycznych ds. nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Konferencja ma na celu wypracowanie głównych kierunków edukacji na poziomie średnim, kształcenia na poziomie wyższym oraz doskonalenia nauczycieli w obszarze związanym z energetyką jądrową oraz zapoznanie uczestników z rozwiązaniami w obszarze edukacji dotyczącej energetyki jądrowej, funkcjonującymi w wybranych krajach - Francji i Finlandii.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2017-04-10 10:03 / 7172    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Reforma oświaty - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej w I i II kwartale tego roku zaplanowało wydanie 40 rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących reformy oświaty, w tym 17 rozporządzeń w I kwartale oraz 23 rozporządzenia w II kwartale.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-04-07 11:40 / 7174    M. Bazelak

informacje ogólne Komunikat do Ośrodków Pomocy Społecznej
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż rozstrzygnęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację letniego wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-04-07 11:33 / 7175    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Termin składania wniosków w programie „Bezpieczna+” na rok 2017 ważna informacja
Przypominamy jednostkom samorządu terytorialnego, osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego i osobom fizycznym, będącym organami prowadzącymi szkoły, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” wnioski na realizację programu w 2017 r. należy składać do dnia 1 czerwca 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2017-04-06 15:00 / 7173    A. Wnorowski


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9     starsze informacje >>>
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl