strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2018-02-28 09:30 / 7804   K. Zaremba informacje ogólne
WOJEWÓDZKI KONKURS TEMATYCZNY "KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM HISTORII"

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów siódmych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Informacje szczegółowe, dotyczące konkursu w załącznikach.

 

Szkoła zgłasza swój udział w konkursie w terminie do 9 marca 2018 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres organizatora konkursu: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Gajowa 98, 85-717 Bydgoszcz.

 

Etap szkolny przeprowadzany jest przez trzyosobową szkolną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzi co najmniej jeden nauczyciel historii. 

 

Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna naukowego) indywidualną pracę, która powinna:

  • odnosić się do zabytków sakralnych i świeckich wsi, miasta, gminy zamieszkiwanych przez uczestnika konkursu;
  • mieć twórczy charakter;
  • opierać się na materiałach źródłowych (kroniki, pamiętniki, dzienniki; archiwalne zdjęcia itp.);
  • zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych; 
  • nie przekraczać 50 slajdów lub w przypadku filmów 10 minut;
  • w pierwszym slajdzie zawierać imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę oraz adres placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu, ponadto imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za prace konkursowe;
  • zawierać metryczkę, zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do regulaminu).© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl