strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2018-07-04 14:08 / 8203   R. Ciechanowski dla nauczycieli
Studia podyplomowe w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Dyrektor Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego – Pani dr hab., prof. UW Jolanta Sujecka-Zając – informuje osoby, które chcą rozwijać się zawodowo oraz dzielić się z innymi pasją edukacyjną, o możliwości skorzystania z oferty bezpłatnych studiów podyplomowych.

 

Studia podyplomowe w Szkole Edukacji PAFW i UW to propozycja dla absolwentów filologii polskiej, matematyki oraz kierunków pokrewnych dla matematyki. Studia prowadzone są w trybie dziennym. Program kształcenia został opracowany razem z Teachers Collage Columbia University (instytucja partnerska). Oferta skierowana jest do:

  • absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunku filologia polska lub matematyka;
  • studentów studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku filologia polska oraz matematyka, posiadający dyplom studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filologia polska lub matematyka;
  • absolwentów studiów I stopnia oraz absolwenci studiów II stopnia na kierunkach pokrewnych dla matematyki;
  • nauczycieli języka polskiego i matematyki, których staż pracy nie przekracza 10 lat praktyki zawodowej.

Studia są wyjątkowe z kilku powodów. Łączą teorię akademicką z całoroczną praktyką w szkołach, wykorzystują metody stosowane w najlepszych centrach kształcenia nauczycieli na świecie. To jednocześnie profesjonalny kurs przygotowania pedagogicznego, nauka dydaktyki, psychologii, jak i możliwość rozwoju zdolności liderskich i twórczych.

 

Studia zorganizowane są w cyklu 10-miesięcznym. W codziennej nauce studentom towarzyszy kadra wykładowców reprezentujących różne ośrodki akademickie w kraju. Wsparcia udzielają też eksperci Teachers College Uniwersytetu Columbia.

 

Studenci mają zapewnioną indywidualną opiekę tutorską, oferowane są stypendia do 2 tys. złotych miesięcznie oraz zakwaterowanie w Warszawie. W zeszłym roku pierwsi absolwenci odebrali dyplomy Szkoły Edukacji. Każdy z nich otrzymał propozycję pracy w zawodzie.

 

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/szkolaedukacji/.

Krótki film – absolwentka Szkoły Edukacji, nauczycielka języka polskiego, mówi o tym, na czym polega nauka w SE: https://www.youtube.com/watch?v=MnAMB3Rf0wU.

 

Więcej informacji na stronie Skoły Edukacji: www.szkolaedukacji.pl. Poniżej materiały przygotowane w związku z rekrutacją na rok akademicki 2018/2019.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl