strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » konkursy Kuratora Oświaty

2021-09-21 10:12 / 10325   K. Sobieszczańskaważna informacja informacje ogólne
Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

Podstawę organizacji konkursów przedmiotowych w województwie kujawsko-pomorskim stanowi Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 wprowadzony Zarządzeniem Nr 38/2021 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 września 2021 r. 

 

 

W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) konkursy przedmiotowe to konkursy obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu. Zgodnie z § 4. pkt 3 ww. rozporządzenia, kurator oświaty do 30 września przekazuje do szkół regulaminy konkursów. 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl