strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » inne konkursy

2022-07-20 11:12 / 10939   K. Sobieszczańskaważna informacja informacje ogólne
Przedłużenie terminu zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich 2022 r.

W związku z ogłoszonym przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Ogólnopolskim konkursem stypendialnym dla uzdolnionych uczniów romskich informujemy, że termin zgłoszeń do konkursu został przedłużony do dnia 4 sierpnia 2022 r. (liczy się data nadania - stempla pocztowego). Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej lub na stronie: http://romacenter.vizz.pl/

 

Informacja: Krystyna Markowska tel. kom.: 602 857 658 lub Róża Kowalska tel. kom.: 887 875 161.

 

e-mail: stowrompab@poczta.onet.pl

 

Jednocześnie informujemy, że wszyscy wytypowani finaliści zostaną zaproszeni na finał konkursu do Łodzi, którego plan przedstawia się w następujący sposób: 

24 sierpnia 2022 r. -  przyjazd finalistów;

25 sierpnia 2022 r. - przesłuchania finalistów w obecności komisji;

26 sierpnia 2022 r. - ogłoszenie wyników i koncert zaproszonych laureatów;

27 sierpnia 2022 r. - wyjazd.

 

Jednocześnie przypominamy, że Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasiło konkurs, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pn.: „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2021/2022:

 1. spośród finalistów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy  należą do szkół/klubów/kół: artystycznych/sportowych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie – zostaną wytypowani uczniowie z najwyższymi osiągnięciami do comiesięcznych stypendiów  (od VI do XII 2022 r.),
 2. za  osiągnięte wyniki finalistów konkursu stypendialnego – uzdolnionych uczniów romskich wymienionych w p.1 oraz dla uczniów,  którzy swoje umiejętności rozwijają amatorsko jednak mają one znaczenie dla zachowania swojej odrębności etnicznej – zaplanowano  jednorazowe nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warunki ubiegania się o stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy:

 1. są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce,
 2. są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 3. do dnia 1 czerwca 2022 r. osiągnęli wiek 10 lat lub  nie ukończyli 18 roku życia,
 4. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
 • nauki ścisłe
 • nauki humanistyczne
 • sztuki plastyczne
 • muzyka instrumentalna
 • śpiew (różne formy muzyki)
 • taniec (różne formy tańca)
 • sport

 

Karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia powinna zostać przesłana na adres organizatora do dnia 4 sierpnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego): 

 

 Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

ul. Kopernika 7,

95-200 Pabianice

 

z dopiskiem „konkurs stypendialny”.

 

Szczegóły w załączonym Regulaminie

 

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2022 r. jest realizowany w ramach zadań systemowych Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl