strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

dla rodziców i uczniów V edycja ogólnopolskiego Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY ważna informacja
Informacja o naborze szkół do V edycji ogólnopolskiego Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY, prowadzonego przez firmę IKEA i Fundację Świętego Mikołaja. Program ma na celu wspieranie zaangażowanych społecznie oraz zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-08-30 15:07 / 6522    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów - rok szkolny 2016/2017 ważna informacja
W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną listę stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017. O miejscu i terminie wręczenia dyplomów stypendystom zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-08-19 15:16 / 6508    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Dyrektorzy szkół województwa kujawsko-pomorskiego ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w związku z pismem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, prosi o przekazanie informacji dotyczącej podmiotów realizujących dowozy dzieci do placówek na terenie poszczególnych gmin województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-08-19 14:25 / 6509    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Informacja w sprawie dytrybucji podręczników dla klasy III i rezerwy dla klasy II ważna informacja
16 sierpnia 2016 roku rozpocznie się dostarczanie pierwszej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej. Najpóźniej do 29 sierpnia br. do szkół powinny dotrzeć pierwsze części podręczników dla klasy III (dwa podręczniki do nauczania zintegrowanego i podręcznik do matematyki) oraz zamówione dodruki części pierwszej dla klasy II (dwa podręczniki do nauczania zintegrowanego i podręcznik do matematyki).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-08-18 09:25 / 6507    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Narada z dyrektorami szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 ważna informacja
Narada z dyrektorami szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego inaugurująca rok szkolny 2016/2017 jest planowana w następujących terminach: 25 sierpnia 2016 r. - rejon włocławski; 26 sierpnia 2016 r. - rejon toruński; 29 sierpnia 2016 r. - rejon bydgoski. .
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-08-16 12:11 / 6463    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych ważna informacja
Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach. Czas pilotażu: 1 rok z możliwością przedłużenia do 3 lat Początek pilotażu: 1 września 2016 r. Cel główny pilotaż: sprawdzenie w praktyce szkolnej wprowadzenia programowania do szkół w formie innowacji pedagogicznej. Cele szczegółowe pilotażu: wypracowanie realnych zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz rekomendowanie do powszechnego wdrożenia, najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli w zakresie programowania, uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie na podstawie materiałów wytworzonych w pilotażu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2016-08-10 07:54 / 6390    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Innowacje w edukacji ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprasza do składania zgłoszeń dotyczących innowacji pedagogicznych w zakresie nauczania programowania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2016-08-10 07:53 / 6433    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w ramach II naboru programu "Bezpieczna+" ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących wraz ze szkołami, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach wspomnianego programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-08-09 14:10 / 6506    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej - propozycja realizacji ważna informacja
Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej - propozycja realizacji. W nawiązaniu do koncepcji pilotażowego wdrożenia programowania w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach, jako podmiot zajmujący się szeroko rozumianą cyfrową edukacją, chcielibyśmy zaproponować konkretne rozwiązanie dotyczące realizacji części wskazanych w dokumencie wytycznych, w tym upowszechnienia Projektu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-08-05 11:48 / 6460    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Konkurs dotyczący nauki programowania dla nauczycieli szkół podstawowych ważna informacja
W dniach 29 sierpnia - 30 listopada 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ze środków unijnych przeznaczono na konkurs 124 211 127,00 zł.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-08-05 11:46 / 6503    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15     starsze informacje >>>
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl