strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

dla rodziców i uczniów Lista szkół i wskazane wolne miejsca ważna informacja
Wolne miejsca po rekrutacji. Wskazanie szkół i ich lokalizacja - miejscowość oraz kierunki kształcenia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-08-02 12:32 / 6498    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Warsztaty eTwinning e-wakacje 2016 ważna informacja
Zapraszamy na warsztaty eTwinningu, prezentację portalu eTwinning i przykładowych projektów oraz praktyczne wykorzystanie internetowych narzędzi oferowanych w programie, niezbędnych do poszukiwania partnerów, tworzenia projektu i jego realizacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-08-01 13:36 / 6500    V. Tyborowska

dla dyrektorów i samorządów Lista kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017 ważna informacja
W załączeniu, powstała na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych lista kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017. Zwracamy się z prośbą o weryfikację danych uczniów, w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2016 r., do godz. 9.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-07-20 11:50 / 6494    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2016 r. ważna informacja
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-06-29 14:59 / 6468    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów - aktualizacja ważna informacja
Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2016-06-24 10:56 / 6456    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Priorytetowe zadania rekomendowane do realizacji - "Bezpieczna i przyjazna szkoła" ważna informacja
Priorytetowe zadania rekomendowane do realizacji w projektach, które mogą być finansowane lub dofinansowywane w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016 w roku szkolnym 2016/2017.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-06-23 12:12 / 6454    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w programie "Bezpieczna+" oraz ogłoszenie II naboru wniosków ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972) podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących wraz ze szkołami, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach wspomnianego programu. Równocześnie ogłasza II nabór wniosków w ramach w/w programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-06-22 15:15 / 6449    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Zgłoś się do Rady Dzieci i Młodzieży! ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do zgłoszenia się do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-06-22 11:08 / 6455    M. Bazelak

informacje ogólne Do dyrektorów szkół, które nie przystąpiły do pilotażu WDRAŻANIA nauczania programowania do edukacji formalnej ważna informacja
Szanowna Pani Dyrektor/ Szanowny Panie Dyrektorze Uprzejmie proszę o wypełnienie załączonej ankiety do dnia 24 czerwca 2016 roku (piątek).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-06-21 09:34 / 6450    K. Mikulski

informacje ogólne DARMOWE warsztaty dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego ważna informacja
DARMOWE warsztaty dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-06-21 09:34 / 6452    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl