strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

dla nauczycieli WEBINAR - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ - Akredytacja w konkursie 2021 w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ważna informacja
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza instytucje, które chcą ubiegać się o Akredytację w konkursie 2021 w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe do udziału w webinarium informacyjnym na temat zasad wnioskowania o Akredytację. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027 w Programie Erasmus+ i rozwijanie trwałej współpracy międzynarodowej wspierającej potencjał instytucji oraz rozwiązania wzmacniające jakość oferowanego kształcenia i szkolenia zawodowego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-02 14:29 / 10272    A. Borysiak

informacje ogólne "Poznaj Polskę" ważna informacja
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 14 2021-09-02 11:50 / 10260    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom „Nawałnice” ważna informacja
Informujemy, że realizowany jest Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-09-01 14:41 / 10271    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Składanie wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na 2021 r. ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 8 2021-08-31 17:35 / 10258    A. Wnorowski

informacje ogólne Wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej ważna informacja
Uprzejmie informujemy, że wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej(które nie odbyły się w 2020 roku) odbędą się w następujących terminach:
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 2 liczba załączników 0 2021-08-31 07:50 / 10262    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów REKRUTACJA 2021/2022 – liczba wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych ważna informacja
Informacja o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych została opracowana na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół według stanu na dzień 23 sierpnia 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-08-24 14:06 / 10237    U. Chaberska

informacje ogólne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - ważne informacje ważna informacja
Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) zwracają uwagę, że nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-08-24 12:50 / 10252    I. Andrzejewska

informacje ogólne Organizacja konkursów przedmiotowych 2021/2022 ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż w roku szkolnym 2021/2022 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty planuje przeprowadzenie 13 konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Będą to konkursy z zakresu następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, informatyka.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-08-20 14:58 / 10249    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek ważna informacja
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostaną przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 7 2021-08-20 07:22 / 10247    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów REKRUTACJA 2021/2022 – liczba wolnych miejsc w szkołach policelnych, branżowych szkołach II stopnia, szkołach dla dorosłych ważna informacja
Informacja o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych – branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących dla dorosłych, szkołach podstawowych dla dorosłych – została opracowana na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół według stanu na dzień 9 sierpnia 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-08-10 10:59 / 10242    U. Chaberska


<<< nowsze informacje     1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl