strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

informacje ogólne Komunikat w sprawie wykazu konkursów ważna informacja
Szanowni Państwo
Organizatorzy konkursów
W celu realizacji zadania określonego w art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 910 z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ponownie zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-01 12:22 / 9961    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 ważna informacja
Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-02-01 08:14 / 9959    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Wzory sprawozdań dla dyrektorów szkół i organów prowadzących w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu ważna informacja
Zgodnie z Harmonogramem realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków oraz § 9, pkt 4 umowy do 31 marca 2021 r. organy prowadzące zobowiązane są sporządzić zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu i przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem Sprawozdanie „Posiłek w szkole i w domu”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-01-29 07:57 / 9957    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Zarządzenie Nr 5/2021 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 ważna informacja
Zarządzenie Nr 5/2021 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-01-28 11:11 / 9953    A. Herbut-Giżyńska

informacje ogólne XLVII Wojewódzki Konkurs na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń” ogłasza w roku szkolnym 2020/2021 XLVII Wojewódzki Konkurs na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i uczniów klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla absolwentów gimnazjum prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz organizuje Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne dla uczestników finału wojewódzkiego Konkursu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-01-19 13:55 / 9936    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach ważna informacja
Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Przedstawiamy szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-01-15 09:37 / 9932    K. Zaremba

dla nauczycieli Zaproszenie do udziału w działaniu "Edukacja zdalna" w ramach projektu IMPACT EdTech ważna informacja
W ramach projektu IMPACT EdTEch European Schoolnet uruchomił otwarte zaproszenie do składania wniosków o zdalne szkolenie i wybrał 10 młodych europejskich firm (start-upów), które podejmują wyzwania stojące przed systemami szkolnymi podczas kryzysu Covid19 i zapewniają innowacyjne rozwiązania dotyczące różnych aspektów zdalnego nauczania i uczenia się. Teraz organizatorzy ogłaszają zaproszenie do nauczycieli, którzy są gotowi przetestować te rozwiązania i przekazać informacje zwrotne na temat ich zastosowania pedagogicznego. Informacja o działaniu "Remote Schooling" na stronie https://epodreczniki.pl/a/zaproszenie-do-udzialu-w-dzialaniu-edukacja-zdalna-w-ramach-projektu-impact-edtech/DjvIiuadj
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-01-14 15:28 / 9929    K. Mikulski

informacje ogólne Konkurs legislacyjny dla szkół ponadpodstawowych "Stwórz ustawę, zmieniaj prawo" ważna informacja
Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs legislacyjny dla szkół ponadpodstawowych "Stwórz ustawę, zmieniaj prawo." Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa, przy jednoczesnej aktywizacji i mobilizacji młodzieży do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego, co przyczyni się do poszerzenia wiedzy o procesie legislacyjnym w aspekcie praktycznym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-01-14 13:26 / 9931    K. Mikulski

informacje ogólne IV edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego ważna informacja
W roku szkolnym 2020/2021 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem organizuje IV edycję Europejskiego Konkursu Statystycznego. Jest to szansa dla uczniów na międzynarodowy sukces.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-01-12 15:40 / 9927    K. Mikulski

informacje ogólne Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych ważna informacja
Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ przygotowaliśmy wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-01-12 15:31 / 9930    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl