strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

informacje ogólne Zmiana w Regulaminie szczegółowym Konkursu Przedmiotowego z Biologii ważna informacja
Z przyczyn niezależnych od organizatora Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, strona internetowa http://nasze.kujawsko-pomorskie.pl/przyroda4, wskazana w Regulaminie szczegółowym jako proponowane źródło informacji dla ucznia, jest już nieaktualna. Informacje dotyczące środowiska przyrodniczego naszego województwa są dostępne na przykład na stronie: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/lubie-tu-byc-na-zielonym/materialy-do-pobrania. Przepraszamy za utrudnienia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-01-11 14:18 / 9926    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Zasady umieszczania informacji o konkursach, turniejach, olimpiadach oraz innych przedsięwzięciach edukacyjnych na stronie internetowej Kuratorium ważna informacja
Wniosek o umieszczenia informacji o przedsięwzięciu edukacyjnym na stronie musi zawierać: nazwę przedsięwzięcia, beneficjentów przedsięwzięcia, nazwę organizatora wraz z danymi adresowymi (adres, nr telefonu, e-mail) i osobą do kontaktu, szczegółowy opis i regulamin (opcjonalnie) przedsięwzięcia wraz z linkiem do strony internetowej organizatora, na której znajdują się ww. informacje, informację, czy inicjatywa ma charakter komercyjny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-01-11 10:31 / 7596    K. Zaremba

informacje ogólne Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych ważna informacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Zasady te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-01-05 10:02 / 9921    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Ankieta pn. "Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową" ważna informacja
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i przedszkoli województwa kujawsko-pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o wypełnienie aktywnej ankiety pn."Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową", zamieszczonej w Systemie Informacji Oświatowej. Wyniki ankiety są kluczowe dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ będą stanowiły podstawę do oceny potrzeb szkół w zakresie infrastruktury sieciowej oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-17 14:07 / 9905    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Ogólnopolska Kampania społeczna "By powstał dom trzeba wiele trosk. Nie pozwól mu się rozsypać". ważna informacja
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło ogólnopolską Kampanię społeczną pt.: "By powstał dom trzeba wiele trosk. Nie pozwól mu się rozsypać". W ramach kampanii przygotowane zostały m.in. krótkie animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii. Poniżej przekazujemy adresy stron, na których znajdują się filmy. Filmy można pobrać ze strony: dla uczniów klas I-III: we.tl/t-ayw24XRPkz dla uczniów klas IV-VIII: we.tl/t-ysmBYzXCRo Uwaga: filmiki należy pobrać ze strony w ciągu 7 dni.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-16 13:14 / 9902    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2020 r. ważna informacja
Przypominamy organom prowadzącym szkoły, które otrzymały w 2020 r. dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” o obowiązku przekazania do dnia 15 stycznia 2021 r. rozliczenia finansowego realizowanych projektów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-12-15 09:04 / 9899    A. Wnorowski

informacje ogólne Konkurs z Fizyki i Astronomii. Zadania II etapu oraz ostateczne wyniki etapu szkolnego. ważna informacja
Wojewódzka Komisja Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii ustaliła ostateczną listę uczniów zakwalifikowanych do etapu II (rejonowego) (załącznik). Jednocześnie w załączeniu Komisja określa zadania II etapu konkursu, do wykonania w okresie od 11 grudnia 2020 roku do 9 lutego 2021 roku (zadanie opisowe i II zadanie obserwacyjne). Sprawdzian pisemny II etapu konkursu odbędzie się po feriach zimowych, w terminie 19 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 oraz formie ustalonej w Regulaminie Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-12-10 10:45 / 9888    K. Sobieszczańska

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2021 ważna informacja
Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa kujawsko-pomorskiego

W związku ze zbliżającym się terminem podsumowania i rozliczenia Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu 7 grudnia 2020 r. mija termin zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) kosztu zakupu podręczników...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-12-08 13:28 / 9887    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Prośba o uzupełnienie ankiety pn."Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową" ważna informacja
Zwracamy się do dyrektorów szkół z prośbą o konieczne uzupełnienie aktywnej ankiety pn."Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową", zamieszczonej w Systemie Informacji Oświatowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-07 14:13 / 9877    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2020 ważna informacja
Przypomnienie o konieczności przedłożenia, do dnia 15 stycznia 2021 r., sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" za rok 2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2020-12-04 10:58 / 9875    A. Nicpoń


<<< nowsze informacje     3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl