strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt



























informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2021-10-15 09:20 / 10367   A. Borysiakważna informacja informacje ogólne
Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – termin zgłoszeń przedłużono do 29 października

Ruszył nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Członkami Rady mogą zostać uczniowie, którzy urodzili się między 1 października 2000 r. a 1 października 2008 r. Rada będzie składała się z 32 członków (po dwóch z każdego województwa).

Jak zostać członkiem Rady?

To proste! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie MEiN - link) i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać skan wraz z wymaganym życiorysem na adres: naborRDIM@mein.gov.pl.

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, w szczególności uzasadnienia przygotowanego przez kandydata, a także informacji dotyczących spełniania następujących kryteriów:

  • zaangażowania w wolontariat,
  • zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,
  • osiągane wyniki w nauce.

Termin zgłoszeń przedłużono do 29 października br. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej MEiN.

Działalność Rady Dzieci i Młodzieży

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 roku. Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. Kadencja Rady trwa rok.




© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl