strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2021-10-04 10:49 / 117   M. Bazelakważna informacja dla nauczycieli
Terminy składania wniosków - awans zawodowy

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 dostęp do siedziby Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Delegatur Kuratorium w Toruniu i we Włocławku będzie ograniczony.

 

W związku z powyższym oraz ze względów bezpieczeństwa prosimy o składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z wymaganą dokumentacją za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na kopercie należy zaznaczyć czego dotyczy przesyłka poprzez dopisek „awans zawodowy”. Korespondencję należy kierować odpowiednio:

 

nauczyciele z terenu byłego województwa bydgoskiego – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,

 

nauczyciele z terenu byłego województwa toruńskiego – Delegatura Kuratorium w Toruniu ul. Moniuszki 15/21 87-100 Toruń,

  

nauczyciele z terenu byłego województwa włocławskiego – Delegatura Kuratorium Oświaty we Włocławku ul. Brzeska 8 87-800 Włocławek.

 

Termin składania wniosków: do 31 października 2021 r. – decyduje data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz składanej wraz z wnioskiem dokumentacji zawarte są w artykule https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=3&item=200&page=8359
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl