strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2017-01-27 15:13 / 6988   A. Koziołkiewiczważna informacja informacje ogólne
Komunikat w sprawie organizacji II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki dla Gimnazjów

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie Gimnazjów

Wojewódzka Komisja Kujawsko-Pomorskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów Gimnazjóww uprzejmie przypomina, iż etap II konkursu odbędzie się zgodnie z harmonogramem tj. 16 lutego 2017 r. Podobnie jak w trakcie I etapu, realizacja II etapu konkursu (zwanego etapem rejonowym) odbędzie się w szkołach macierzystych uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II części. Konkurs odbędzie się pod nadzorem nauczyciela lub koordynatora, który zapewni odpowiedni przebieg konkursu.

Jednocześnie przypominamy, iż w celu uproszczenia organizacji konkursu i jego dostosowania do możliwości komputerowych szkoły, dopuszczalne jest przeprowadzenie konkursu na II etapie (rejonowym) tego samego dnia w kilku sesjach grupowych, w zależności od liczby zarejestrowanych uczniów w danej szkole, w następujących po sobie godzinach. Rozpoczęcie pracy z platformą mCourser wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi platformy skierowaną do nauczycieli i uczniów. Instrukcja obsługi zostanie opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz na platformie mCourser na tydzień przed realizacją konkursu tj. 9 lutego 2017 r.

Na drugim etapie konkursu Uczestnicy powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami obejmującymi treści nauczania – wymagania szczegółowe Podstawy programowej kształcenia ogólnego w części dotyczącej przedmiotu informatyka na III etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem algorytmiki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r. poz. 977) oraz wiadomościami i umiejętnościami poszerzającymi treści nauczania podstawy programowej, jak również ukazywaniem korelacji w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl