strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2018-04-11 10:29 / 8048   M. Piechockaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Zaproszenie na Konferencję "O uczeniu myślenia"

12 kwietnia br. o godzinie 10.00 w Dworze Artusa w Toruniu odbędzie się konferencja „O uczeniu myślenia”, zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Instytut Filozofii UMK.

 

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat nowatorskich sposobów nauczania myślenia – krytycznego, dojrzałego, indywidualnego oraz odbywającego się w komunikacji z innymi. Spotkanie wynika z potrzeby podniesienia jakości edukacji poprzez pokreślenie roli nie tylko zdobywanej wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności samodzielnego myślenia.

 

Współczesne wykształcenie wymaga bowiem gotowości do stałego przekraczania granic tradycyjnych specjalności oraz rozumienia języka więcej niż jednej dyscypliny. Zwiększa to wydatnie szanse przystosowania się młodych ludzi do zmiennych warunków, w jakich przyjdzie im później pracować. W nowych czasach, kiedy ludzie kilkakrotnie zmieniają zawód w ciągu swego życia, pracując niekoniecznie w tak zwanym „zawodzie wyuczonym”, szerokie, oparte na samodzielnym myśleniu wykształcenie jest cennym zasobem kulturowym. Rozwijanie tej umiejętności wymaga nie tylko wykonywania zadań wskazanych przez nauczyciela, ale twórczej pracy w zespole.

 

Idea konferencji wpisuje się w priorytet Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017-2018 „Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia”.

 

Adresatem konferencji są przede wszystkim dyrektorzy szkół działających na terenie  województwa kujawsko-pomorskiego. Zgłoszenia należy kierować na adres delegatura.ko.torun@gmail.com do 9 kwietnia 2018 roku (liczba miejsc ograniczona).

 

Program

9.30 Rejestracja

10.00 Powitanie gości (Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty; dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMK)

10.30 Rola pytania w myśleniu (prof. dr hab. Aldona Pobojewska, Uniwersytet Łódzki)

11.00 Czy realizacja podstawy programowej uniemożliwia uczenie myślenia? (Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty)

11.30 Zakaz zdziwienia (dr hab. Marcin Jaranowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

12.00 Odzyskiwanie człowieka. O potrzebie kształcenia humanistycznego (prof. dr hab. Adam Grzeliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

12.30 Przerwa kawowa

13.00–15.00 Warsztaty – prezentacja dobrych praktyk:

13.00–14.00 Metoda Lipmanowska w kształceniu (prof. dr hab. Aldona Pobojewska, Uniwersytet Łódzki)

Równolegle:

13.00–14.00 Innowacyjny projekt edukacyjny (Lucyna Grzelińska, ZSOiT nr 13 w Toruniu, Wojciech Olszewski, Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu)

14.00–15.00 Systemowa organizacja lekcji etyki w szkole (dr Piotr Domeracki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Równolegle:

14.00–15.00 Moc klocków. Wykorzystanie klocków LEGO w procesie dydaktycznym i wychowawczym na różnych poziomach edukacyjnych (Magda Bereska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu)

15.00 Podsumowanie i zamknięcie obrad.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl