strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Egzaminy i sprawdziany » sprawdzian po szkole podstawowej

2013-12-23 15:40 / 4171   K. Mikulski informacje ogólne
List Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzianu i egzaminu maturalnego od 2015 r. można znaleźć w informatorach, które są dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (sprawdzian: http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/209-sprawdzian; egzamin maturalny: http://cke.edu.pl/index.php/informatory-o-egzaminie-maturalnym-od-roku-szkolnego-2014-2015) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. W tych publikacjach– obok zwięzłego opisu regulacji prawnych – przedstawione zostały przede wszystkim przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na sprawdzianie i egzaminie maturalnym, wraz z rozwiązaniami.

 

W załączeniu list Dyrektora CKE  dotyczący informacji na temat przygotowanych arkuszy pokazowych do zmieniającej się formuły sprawdzianu i egzaminu maturalnego.
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl