strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Egzaminy i sprawdziany » matura

informacje ogólne Matura
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. Nr 83, poz. 562) - rozdział 5
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2007-09-03 07:00 / 125    J. Popielewski

informacje ogólne Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. Nr 83, poz. 562) - rozdział 5
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2007-09-03 07:00 / 107    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl