strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Egzaminy i sprawdziany » egzamin dojrzałości

2009-09-16 11:11 / 710   M. Bazelak informacje ogólne
Informacje w sprawie organizacji egzaminu dojrzałości w roku szkolnym 2009/2010

Informacja w sprawie organizacji egzaminu dojrzałości („stara matura”)

w roku szkolnym 2009/2010

 

Do sesji zimowej i wiosennej egzaminu dojrzałości w roku szkolnym 2009/2010

mogą przystąpić:

a) absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych

b) absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy rozpoczęli zdawanie egzaminu dojrzałości i nie zdali egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów, a od daty rozpoczęcia egzaminu dojrzałości nie upłynęły 2 lata.

 

Absolwenci pozostałych typów ponadpodstawowych szkół średnich mogą przystąpić już tylko do egzaminu maturalnego („nowa matura”) organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

 

Do egzaminu dojrzałości można przystąpić jedynie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Kujawsko-Pomorskim Kuratorze Oświaty, która ma swoją siedzibę w Bydgoszczy.

 

Terminy sesji egzaminacyjnej:

Egzaminy pisemne:

a) sesja zimowa - 11 i 12 stycznia 2010 r. godz. 15.30

b) sesja wiosenna – 11 i 12 maja 2010 r. godz. 15.30

 

Terminy składania podań przez absolwentów szkół ponadpodstawowych uprawnionych do zdawania egzaminu dojrzałości:

a) sesja zimowa – do 15 listopada 2009 r.

b) sesja wiosenna – do 30 marca 2010 r.

 

Podania prosimy kierować do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Do podania należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły.

Adres: Kuratorium Oświaty

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl