strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2024-04-10 07:29 / 12076   J. Paliwodaważna informacja informacje ogólne
Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku. 

 

Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Konkurs skierowany jest do osób posiadających polskie obywatelstwo, urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1996 r. a 1 sierpnia 2006, niekaranych, korzystających z pełni praw publicznych, posługujących się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim, którego znajomość będzie sprawdzana podczas konkursu.

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem przemówienia należy przesłać do 10 kwietnia 2024 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2024/2025” lub złożyć na dziennik podawczy al. J.Ch. Szucha 14 lub w wersji cyfrowej – podpisanej podpisem elektronicznym przesłać na adres e-mail sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Formularze przesłane  po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Proces wyboru odbywa się w trzech etapach:

  1. Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Komisja konkursowa wybierze 12 kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z Komisją Konkursową w Warszawie lub zdalnie.
  3. Wybór Młodzieżowego Delegata RP przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Szczegłowe informacji na stronie  https://www.gov.pl/web/pozytek/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz4

 

 

 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl