strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

informacje ogólne Komunikat w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich
Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającymi się wakacjami letnimi Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje jak poniżej. Wakacje, jako czas beztroski i odpoczynku, mogą nieść wiele zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Zagrożenia te związane mogą być z różnego rodzaju używkami. Dlatego należy mieć świadomość, iż produkcja, sprzedaż oraz posiadanie nowych narkotyków zwanych potocznie "dopalaczami" zagrożone są konsekwencjami karnymi. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policji są do dyspozycji rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Uruchomiono bezpłatną infolinię 800 060 800, gdzie można uzyskać informacje dotyczące nowych narkotyków.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-06-21 14:13 / 8863    M. Bazelak

informacje ogólne Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2019 r.
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w roku 2019.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-04-19 10:10 / 8791    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Bezpieczne ferie - list Minister Edukacji Narodowej ważna informacja
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zwróciła się z prośbą do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o zapoznanie rodziców i opiekunów uczniów ze specjalnym listem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji dotyczącym obowiązujących rozwiązań prawnych, które ułatwiają walkę z substancjami potocznie określanymi jako „dopalacze”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-01-18 12:23 / 8603    K. Zaremba

informacje ogólne Mądrzy Cyfrowi – czas na rejestrację!
Ruszył nabór placówek zainteresowanych realizacją programu MĄDRZY CYFROWI. Do udziału w nim mogą zgłaszać się szkoły, biblioteki, gminne ośrodki kultury oraz inne instytucje, które będą organizowały czas wolny dla młodzieży w wieku 12-13 lat (6-7 klasa) w czasie ferii zimowych 2019 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-11-27 09:10 / 8500    R. Ciechanowski

informacje ogólne Warunki i sposób organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-09-05 13:51 / 8270    M. Bazelak

informacje ogólne Akcja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Ogólnopolska akcja ”Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach” została objęta Patronatem honorowym - Krajowego Duszpasterza Kierowców. Informacja o akcji dołączona została do ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Kierowcy, który obchodzony był 25 lipca i umieszczona na stronie głównej Duszpasterstwa Kierowców.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-08-09 13:19 / 8231    M. Bazelak

informacje ogólne Definicja pojęcia: „dziecko przewlekle chore”
Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia, Departament Matki i Dziecka w uzgodnieniu z Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii, przesłało odpowiedź na pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie obowiązującej definicji pojęcia: „dziecka przewlekle chorego” w kontekście organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-08-01 11:28 / 8226    R. Ciechanowski

informacje ogólne Informacja dotycząca kursu na wychowawcę i kierownika wypoczynku
W związku z wieloma niepokojącymi sygnałami w sprawie organizacji kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, iż w przepisach oświatowych nie występuje termin "kurs hybrydowy" w zakresie organizacji kursów na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku. Zasady organizacji wypoczynku określone zostały w przepisach Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203) oraz przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-07-16 08:16 / 8216    M. Bazelak

informacje ogólne Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży... ważna informacja
Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w zakładce „Konkursy ofert” zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w 2018 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-05-25 14:21 / 8155    R. Ciechanowski

informacje ogólne Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży... ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2018 r. w formie wsparcia oraz w formie powierzenia realizacji zadania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-04-16 13:51 / 8092    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl