strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

informacje ogólne Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-05-31 10:35 / 7306    R. Ciechanowski

informacje ogólne Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży ważna informacja
Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629) obowiązująca od 1 kwietnia 2016 r. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) wprowadzają zmiany w zasadach organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 6 2017-05-30 11:46 / 6374    M. Bazelak

informacje ogólne Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-05-30 10:20 / 7299    R. Ciechanowski

informacje ogólne Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE wykonania zadania publicznego organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-05-30 10:19 / 7297    R. Ciechanowski

informacje ogólne Zgłoszenie udziału członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.
Szanowni Państwo, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) do pracy w komisji konkursowej, która dokona oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-04-25 11:56 / 7217    R. Ciechanowski

informacje ogólne Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na WSPARCIE wykonania zadania publicznego organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-04-21 12:47 / 7212    R. Ciechanowski

informacje ogólne Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na POWIERZENIE realizacji zadania publicznego organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-04-21 12:46 / 7211    R. Ciechanowski

informacje ogólne Komunikat do Ośrodków Pomocy Społecznej
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż rozstrzygnęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację letniego wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-04-07 11:33 / 7175    R. Ciechanowski

informacje ogólne Wypoczynek dzieci i młodzieży
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przekazuje aktualną informację dotyczącą podstawowych zasad związanych z organizowaniem wyjazdów autokarowych dzieci i młodzieży, opracowaną w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-03-23 08:03 / 7125    R. Ciechanowski

informacje ogólne Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania dotyczącego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania dotyczącego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-07-18 14:28 / 6493    S.Klich


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl