strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

informacje ogólne Informacja dla organizatorów wypoczynku
W związku z ogłoszeniem przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2016 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa kujawsko-pomorskiego, uprzejmie zapraszam, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy nie złożyli ofert w ww. konkursie* do uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej w celu wspólnego opiniowania złożonych ofert oraz wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-05-10 11:33 / 6383    S.Klich

informacje ogólne Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na POWIERZENIE realizacji zadania publicznego organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-19 10:54 / 6333    S.Klich

informacje ogólne Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na WSPARCIE realizacji zadania publicznego organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-19 10:53 / 6332    S.Klich

informacje ogólne Komunikat do Ośrodków Pomocy Społecznej
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na organizację letniego wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, które mieszkają w województwie kujawsko - pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-15 10:51 / 6325    S.Klich

informacje ogólne Zmiana w przepisach dotyczących wypoczynku
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż z dniem 6 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-12 08:27 / 6315    S.Klich

informacje ogólne Zmiana w przepisach dotyczących wypoczynku
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-31 11:24 / 6284    S.Klich

informacje ogólne Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na POWIERZENIE realizacji zadania publicznego organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015 r.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-05-29 09:58 / 5483    S.Klich

informacje ogólne Komunikat dla organizatorów wypoczynku
W związku z ogłoszeniem przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2015 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa kujawsko-pomorskiego, uprzejmie zapraszam, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy nie złożyli ofert w ww. konkursie do uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej w celu wspólnego opiniowania złożonych ofert oraz wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-05-11 10:08 / 5447    S.Klich

informacje ogólne Komunikat do Ośrodków Pomocy Społecznej
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-05-08 08:50 / 5445    S.Klich

informacje ogólne Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015 r.
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-04-17 16:06 / 5393    S.Klich


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl