strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

informacje ogólne II otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku ważna informacja
II otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-07-04 13:43 / 3765    M. Bazelak

informacje ogólne XXXVI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
W dniu 18 maja 2013 r. w Gimnazjum nr 24 im. Jerzego Sulimy – Kamińskiego w Bydgoszczy odbył się finał wojewódzki XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Głównym organizatorem finału był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy przy współpracy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego, Kuratorium Oświaty oraz WORD-ów w Toruniu i we Włocławku. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa, Pan Piotr Całbecki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-06-07 11:21 / 3708    K. Bylicki

informacje ogólne XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny
W dniu 25 maja 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy odbył się finał wojewódzki XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Głównym organizatorem finału był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy przy współpracy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego, Kuratorium Oświaty, WORD-ów w Toruniu i we Włocławku oraz Kujawsko – Pomorskiej Grupy IPA w Bydgoszczy. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa, Pan Piotr Całbecki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-06-07 11:21 / 3709    K. Bylicki

informacje ogólne Nabór uczestników wypoczynku 2013 (organizacja pożytku publicznego) ważna informacja
Panie/Panowie Kierownicy Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej województwie kujawsko-pomorskim
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-06-06 14:42 / 3705    M. Bazelak

informacje ogólne Nabór na kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa kujawsko-pomorskiego ważna informacja
Nabór na kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-05-28 09:17 / 3672    M. Bazelak

informacje ogólne Ważny komunikat dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2013 ważna informacja
W związku ze zbliżającym się wypoczynkiem letnim organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży proszeni są o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009, Nr 218, poz. 1696).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-05-23 14:52 / 3659    M. Bazelak

informacje ogólne Praca w komisji konkursowej
Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-05-07 12:00 / 3612    M. Bazelak

informacje ogólne Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku ważna informacja
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-04-15 15:49 / 3554    M. Bazelak

informacje ogólne Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku ważna informacja
Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-04-15 15:48 / 3553    M. Bazelak

informacje ogólne Konferencja pt.: " Prawo dziecka do bezpiecznego wypoczynku i zdrowego stylu życia"
5 grudnia 2012 roku w Auli Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt.: " Prawo dziecka do bezpiecznego wypoczynku i zdrowego stylu życia", organizowana przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty. Adresowana była do nauczycieli wychowania fizycznego i organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa kujawsko - pomorskiego. Licznie przybyli goście zapoznani zostali z tematyką bezpieczeństwa, uwarunkowaniami prawnymi organizacji wypoczynku oraz ciekawymi formami realizacji edukacji zdrowotnej i innych sposobów prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-12-10 14:20 / 3244    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl