strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2018-07-16 08:16 / 8216   M. Bazelak informacje ogólne
Informacja dotycząca kursu na wychowawcę i kierownika wypoczynku

W związku z wieloma niepokojącymi sygnałami w sprawie organizacji kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, iż w przepisach oświatowych nie występuje termin "kurs hybrydowy" w zakresie organizacji kursów na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku.

Zasady organizacji wypoczynku określone zostały w przepisach Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203) oraz przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

 

Program kursu na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku powinien spełniać wymogi określone w załączniku nr 7 i odpowiednio nr 8 do rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, w których przewidziano w blokach tematycznych formy zajęć.

W przypadku kursu na kierownika wypoczynku, na 10 godzin zajęć kursu, jedynie w przypadku jednej godziny jest to wykład. Natomiast w przypadku kursu na wychowawcę wypoczynku, na 36 godzin zajęć kursu, ustawodawca przewidział trzy godziny wykładów.

Pozostałe zajęcia obejmują obowiązkowe zajęcia praktyczne i wykłady połączone z zajęciami praktycznymi.

 

W związku z powyższym, realizacja programu kursów metodą technik kształcenia na odległość może być realizowana ewentualnie wyłącznie w przypadku 1 godziny wykładu podczas kursu na kierownika wypoczynku oraz trzech godzin wykładów w przypadku kursu na wychowawcę wypoczynku.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przypomina również, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) w załącznikach nr 9 i 10 określa wzór zaświadczeń na wychowawców i kierowników wypoczynku.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl