strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » bezpieczeństwo

informacje ogólne Film profilaktyczno-edukacyjny "Pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów"
Czuwanie nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, to jedno z ustawowych zadań powierzonych Policji, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Narzędziem pozwalającym na realizację zadań ze wskazanego obszaru jest między innymi szeroko rozumiana profilaktyka. Biorąc powyższe pod uwagę, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy stworzono pierwszy z cyklu krótkich filmów profilaktyczno-edukacyjnych pt:"Pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów". Głównym celem przedsięwzięcia jest przypomnienie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zwrócenie uwagi uczestników ruchu na obowiązek zachowania należytej ostrożności podczas poruszania się po drodze.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-11-04 08:10 / 9816    A. Koziołkiewicz

informacje ogólne Bezpieczni nad Wodą 2020 - film edukacyjny
Z uwagi na panująca pandemię koronawirusa w Polsce i braku możliwości przeprowadzenia działań profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz z powodu zbliżających się wakacji letnich 2020 zachęcamy do obejrzenia filmiku "BEZPIECZNI NAD WODĄ" nakręcony specjalnie dla szkół i placówek oświatowych w naszym regionie, a przygotowany przez Nadgoplańskie WOPR oraz Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-06-17 11:33 / 9569    K. Zaremba

informacje ogólne Spot "Zła decyzja odbiera życie"
"Zła decyzja odbiera życie" to akcja profilaktyczna skierowana głównie do kierujących pojazdami. Właśnie z myślą o tej grupie uczestników ruchu powstał spot uświadamiający, że manewr wyprzedzania jest jednym z najtrudniejszych i niebezpiecznych manewrów wykonywanych podczas jazdy samochodem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-05-29 15:17 / 9552    K. Zaremba

informacje ogólne Anonimowy test wiedzy dotyczący numeru alarmowego 112 ważna informacja
Informujemy, że Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy realizuje działania informacyjno-edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym województwie, w tym pod kątem znajomości zasad funkcjonowania numeru alarmowego 112 w celu zwiększania i poszerzania ich świadomości. Jednym z elementów ww. działań jest opracowany w formie elektronicznej anonimowy test wiedzy dot. numeru alarmowego 112.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-02-26 11:18 / 8919    K. Zaremba

informacje ogólne Spot profilaktyczny pt.: „Zatrzymaj się i pozwól żyć innym”
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy stworzono spot profilaktyczny pt.: „Zatrzymaj się i pozwól żyć innym” obrazujący zagrożenia jakie mogą pojawić się na przejazdach dla rowerzystów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-08-05 10:12 / 8896    A. Molenda

informacje ogólne Test wiedzy z numeru alarmowego 112
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z powodzeniem realizuje działania informacyjno-edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim, w tym pod kątem znajomości zasad funkcjonowania numeru alarmowego 112 w celu zwiększenia i poszerzenia ich świadomości.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-31 14:40 / 8893    R. Ciechanowski

informacje ogólne Bezpłatna aplikacja Ratunek
Bądź bezpieczny w górach i nad wodą! Zainstaluj darmową aplikację Ratunek na swój smartfon.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-06-13 08:45 / 8849    K. Zaremba

informacje ogólne PIERWSZA POMOC w sytuacjach zagrożeń
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji stanowiącej kompendium wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy a także wielu innych czynności ratowniczych. Aplikacja została stworzona przez policjantów, ratowników medycznych i strażaków
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-06-13 08:45 / 8850    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-06-19 13:59 / 8194    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Pismo Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do dyrektorów szkół
Szanowni Państwo Dyrektorzy, zbliżające się wakacje szkolne to czas odpoczynku dzieci i młodzieży. Niestety, jest to także okres, w którym dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i wypadków, także z udziałem najmłodszych. Zwracam się do Państwa z prośbą o uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa podczas prowadzenia tegorocznych przedwakacyjnych zajęć z uczniami, a także o przypomnienie im o przestrzeganiu zasad właściwych zachowań, szczególnie na obszarach kolejowo-drogowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-06-19 13:32 / 8193    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl