strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » bezpieczeństwo

dla dyrektorów i samorządów List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-06-19 13:59 / 8194    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Pismo Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do dyrektorów szkół
Szanowni Państwo Dyrektorzy, zbliżające się wakacje szkolne to czas odpoczynku dzieci i młodzieży. Niestety, jest to także okres, w którym dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i wypadków, także z udziałem najmłodszych. Zwracam się do Państwa z prośbą o uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa podczas prowadzenia tegorocznych przedwakacyjnych zajęć z uczniami, a także o przypomnienie im o przestrzeganiu zasad właściwych zachowań, szczególnie na obszarach kolejowo-drogowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-06-19 13:32 / 8193    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym - Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym ważna informacja
W nawiązaniu do pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr SR.I.8301.2.2018.MT z dnia 12 stycznia br., mając na uwadze zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), uprzejmie informujemy, co następuje.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-02-02 11:43 / 7891    K. Zaremba

informacje ogólne Informacja dotycząca dopalaczy ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o włączenie do programów, organizowanych przez Państwa form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, tematyki związanej z szeroko rozumianym zagrożeniem, w tym profilaktyką uzależnień.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-07-20 09:37 / 5581    S.Klich

informacje ogólne Gimnazjaliści rzecznikami zmiany społecznej w swoich miastach. Podsumowanie III edycji „Jeżdżę z głową” Fundacji BGŻ
Zaangażowany obywatel chce mieć wpływ na otaczającą go rzeczywistość, uczestniczy w życiu swojej społeczności, dostrzega i postuluje konieczność wprowadzenia zmian – czy to w infrastrukturze drogowej, czy w ramach lokalnych przedsięwzięć wspierających rozwój miasta i jego mieszkańców. Przekonało się o tym 3 tys. uczniów szkół gimnazjalnych z całej Polski, biorąc udział w III już edycji programu społecznego „Jeżdżę z głową” organizowanego przez Fundację BGŻ.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-03-03 13:11 / 5234    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Priorytetowe zadania rekomendowane do realizacji w ramach Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w roku 2015
Priorytetowe zadania rekomendowane przez Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" do realizacji w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-23 13:34 / 5081    K. Mikulski

informacje ogólne Akcja prewencyjno-edukacyjna "Wypadki na drogach - porozmawiajmy"
Stowarzyszenie "Droga i Bezpieczeństwo" realizuje V jubileuszową edycję ogólnopolskiej akcji prewencyjno-edukacyjnej w szkołach pod nazwą "Wypadki na drogach-porozmawiajmy". Sytuacja na polskich drogach wymaga podjęcia dodatkowych działań.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-05 10:11 / 5029    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne III edycja ogólnopolskiego edukacyjnego programu „Jeżdżę z głową” Fundacji BGŻ
Rozpoczęła się III edycja ogólnopolskiego edukacyjnego programu „Jeżdżę z głową” Fundacji BGŻ. Akcja od 3 lat pomaga uczniom i ich nauczycielom w dokonywaniu pozytywnych zmian w ich otoczeniu. Zaangażowanie wszystkich mieszkańców, wsparcie jednostek policji i władz lokalnych przynosi realne zmiany zwiększające bezpieczeństwo na drogach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-07 14:30 / 4944    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Ruszyła VI edycja „Klubu Bezpiecznego Puchatka”- największego w Polsce programu edukacyjnego o bezpieczeństwie dla pierwszoklasistów
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy już po raz kolejny objęło patronatem honorowym „Klub Bezpiecznego Puchatka” i zaprasza wszystkich nauczycieli klas i szkół podstawowych do udziału w VI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-26 10:19 / 4789    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Konkurs „Szkoła przyjazna dla każdego”
Ruszyła druga edycja konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych „Szkoła przyjazna dla każdego”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-16 13:26 / 4746    E. Balana-Mroczkowska


<<< nowsze informacje     1  [2]  3  4     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl