strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » bezpieczeństwo

2019-07-31 14:40 / 8893   R. Ciechanowski informacje ogólne
Test wiedzy z numeru alarmowego 112

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z powodzeniem realizuje działania informacyjno-edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim, w tym pod kątem znajomości zasad funkcjonowania numeru alarmowego 112 w celu zwiększenia i poszerzenia ich świadomości.

 

Jednym z elementów wymienionych wyżej działań jest, opracowany w formie elektronicznej, anonimowy test wiedzy dotyczący numeru alarmowego 112. Wypełnienie testu nie tylko da Autorom dodatkowe źródło informacji, ale przede wszystkim cenny i rzetelny obraz na co szczególnie należy zwrócić uwagę podczas edukacji i rozpowszechniania wiedzy na temat, tak bardzo ważnego, numeru alarmowego wśród naszego społeczeństwa.

 

Jednocześnie, w ramach opisywanego projektu, prowadzone są przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, wspólnie z funkcjonariuszami policji, zajęcia promocyjno-edukacyjne z szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym z numeru alarmowego 112. Zajęcia te, w miarę posiadanych sił i środków, Organizatorzy mogą przeprowadzić w większości placówek oświatowych z terenu naszego województwa. Szkoły zainteresowane zorganizowaniem na swoim terenie takiej akcji mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie do Pana Szymona Borkowskiego, pracownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na adres e-mail: sborkowski@bydgoszcz.uw.gov.pl., nr tel.: (52) 349-73-82.

 

Link do strony społecznościowej: https://www.facebook.com/cprbydgoszcz/.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl