strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Fundusze strukturalne

2011-07-06 12:58 / 2161   A. Borysiak informacje ogólne
Projekt "Szkoł@ właśnie dla Ciebie"

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu w partnerstwie z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, CKU w Grudziądzu, CKU nr 1 we Włocławku, CKU nr 2 we Włocławku, CKU w Żninie, Zespołem Szkół CKU w Gronowie  i Zespołem Szkół w Jabłonowie Pomorskim zrealizowało w terminie od 20 lipca 2009r. do 30 czerwca 2011r. projekt "Szkoł@ właśnie dla Ciebie", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"  Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego".

 

Celem projektu było umożliwienie kształcenia w formach szkolnych osób dorosłych zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym również grupy wiekowej 45+ z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych oraz zawodowych, a także wsparcie tych osób usługami doradczymi w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego - tradycyjnego lub mieszanego z e-learningiem, w kontekście potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.

 

Celem projektu było również zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności, a także zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Dodatkowo projekt przyczynił się do upowszechnienia w regionie kujawsko-pomorskim kształcenia na odległość. Kształcenie tradycyjne w połączeniu z e-learningiem przyczyniło się do popularyzacji w naszym województwie innowacyjnych metod uczenia ludzi dorosłych.

 

W ramach projektu utworzono w Szkołach Partnerskich 20 grup uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 15 grup szkoły policealnej kształcącej w zawodach: technik administracji, technik bhp, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik prac biurowych, technik rolnik, opiekun w domu pomocy społecznej oraz 1 grupę zasadniczej szkoły zawodowej – malarz tapeciarz oraz przyjęto uczestników e-learningu.

 

Łącznie w Projekcie wzięło udział 1083 osób dorosłych

 

<<< poprzednia strona     [1]  2     następna strona >>>© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl