strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Fundusze strukturalne

2011-09-21 10:04 / 2265   J. Popielewski informacje ogólne
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty POKL 2007-2013

Na stronie internetowej http://efs.men.gov.pl znajdą Państwo szczegóły dotyczące konkursów realizowanych w ramach Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Strona zawiera informacje o aktualnie realizowanych projektach oraz informacje o naborze prac konkursowych do nowych projektów POKL.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl