strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Fundusze strukturalne

2009-04-16 12:10 / 525   J. Popielewski informacje ogólne
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje o możliwości wykorzystania środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektów miękkich wspierających działalność szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Materiały i informacje przydatne do tworzenia wniosków zamieszczono poniżej:
1. Akty prawne UE załącznik nr 1
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki załącznik nr 2
3. Szczegółowy Opis programu Operacyjnego Kapitał Ludzki załącznik nr 3
4. Nowa wersja SZOP załącznik nr 4
5. Errata do Szczegółowego Opisu Priorytetów załącznik nr 5
6. Zasady finansowania PO KL załącznik nr 6
7. Przewodnik po kryteriach wyboru projektów załącznik nr 7
8. Plan Działania Priorytet IX PO KL załącznik nr 8
9. Plan Działania Priorytet III PO KL załącznik nr 9
10. Strategia rozwoju edukacji województwa kujawsko-pomorskiego 2008-2013 załącznik nr 10
11. Wniosek i instrukcja załącznik nr 11
załącznik nr 12
12. Wytyczne (wybrane) załącznik nr 13
załącznik nr 14
załącznik nr 15
załącznik nr 16
załącznik nr 17
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl