strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Rekrutacja do szkół

dla rodziców i uczniów Rekrutacja 2024/2025 – liczba wolnych miejsc w publicznych internatach i bursach ważna informacja
Informacja o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach lub publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające na podstawie danych przekazanych przez komisje rekrutacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2024-05-14 15:14 / 12129    B. Błaszczyk

dla rodziców i uczniów Rekrutacja 2024/2025 – liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach
Informacja o liczbie wolnych miejsc w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innych formach wychowania przedszkolnego, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające na podstawie danych przekazanych przez komisje rekrutacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2024-03-11 07:56 / 12009    B. Błaszczyk

dla rodziców i uczniów Zarządzenie Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r.
Zarządzenie Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2024-01-24 08:59 / 11920    B. Błaszczyk

dla rodziców i uczniów Liczba wolnych miejsc na zajęciach rozwijających zainteresowania lub rozwijających uzdolnienia
Informacja o liczbie wolnych miejsc na zajęciach rozwijających zainteresowania lub zajęciach rozwijających uzdolnienia, w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające na podstawie danych przekazanych przez komisje rekrutacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-09-07 10:26 / 11664    B. Błaszczyk

dla rodziców i uczniów Rekrutacja 2023/2024 – liczba wolnych miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia
Informacja o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych - liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia została opracowana na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół według stanu na dzień 25 lipca 2023 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2023-07-25 11:20 / 11618    B. Błaszczyk

dla rodziców i uczniów Rekrutacja 2023/2024 - liczba wolnych miejsc w publicznych internatach i bursach
Informacja o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach lub publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające na podstawie danych przekazanych przez komisje rekrutacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-06-15 13:56 / 11590    B. Błaszczyk

dla rodziców i uczniów Liczba wolnych miejsc na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w publicznych placówkach, centrach w r. szk. 2023/2024
Informacja o liczbie wolnych miejsc na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego, w publicznych szkołach, placówkach, centrach, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024 na podstawie danych przekazanych przez komisje rekrutacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-06-15 13:32 / 11589    B. Błaszczyk

dla rodziców i uczniów Informacja o liczbie wolnych miejsc w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w r. szk. 2023/2024
Informacja o liczbie wolnych miejsc w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innych formach wychowania przedszkolnego, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające na podstawie danych przekazanych przez komisje rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-03-29 07:39 / 11460    B. Błaszczyk

dla rodziców i uczniów Zarządzenie Nr 16/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2023 r.
Zarządzenie Nr 16/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2023-03-13 11:36 / 11420    B. Błaszczyk

dla rodziców i uczniów Komunikat w sprawie wykazu konkursów – rok szkolny 2022/2023 ważna informacja
Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2023-02-22 13:33 / 11380    B. Błaszczyk


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl