strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Rekrutacja do szkół

dla rodziców i uczniów Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczęła proces rekrutacyjny na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Penitencjarystyka
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczęła proces rekrutacyjny na studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka. Oferta ta skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej oraz zdobyciem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych, a także profilaktyką społeczną.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-02-28 11:15 / 10692    K. Zaremba

informacje ogólne Komunikat w sprawie wykazu konkursów ważna informacja
Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2022-02-25 14:20 / 10691    B. Błaszczyk

dla rodziców i uczniów Rekrutacja 2021/2022 - liczba wolnych miejsc w szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia, szkołach dla dorosłych ważna informacja
Rekrutacja 2021/2022 - liczba wolnych miejsc w szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia, szkołach dla dorosłych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-02-02 08:23 / 10600    B. Błaszczyk

dla rodziców i uczniów Zarządzenie Nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 ważna informacja
Zarządzenie Nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-01-21 13:24 / 10635    B. Błaszczyk

dla rodziców i uczniów REKRUTACJA 2021/2022 – liczba wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych ważna informacja
Informacja o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych została opracowana na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół według stanu na dzień 23 sierpnia 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-08-24 14:06 / 10237    U. Chaberska

dla rodziców i uczniów REKRUTACJA 2021/2022 – liczba wolnych miejsc w szkołach policelnych, branżowych szkołach II stopnia, szkołach dla dorosłych ważna informacja
Informacja o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych – branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących dla dorosłych, szkołach podstawowych dla dorosłych – została opracowana na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół według stanu na dzień 9 sierpnia 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-08-10 10:59 / 10242    U. Chaberska

dla rodziców i uczniów Zaproszenie na Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2021
Uczniów klas maturalnych liceów i techników z województwa kujawsko-pomorskiego oraz nauczycieli i rodziców zachęcamy do udziału w Pomorskim i Kujawsko-Pomorskim Salonie Maturzystów PERSPEKTYWY 2021 online, który odbędzie się 24 września 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-07-08 12:42 / 10232    A. Wnorowski

dla rodziców i uczniów PROGRAM CYBER.MIL Z KLASĄ
Od przyszłego roku szkolnego pod patronatem MON 16 szkół z całej Polski rozpocznie program pilotażowy „CYBER.MIL z klasą”. Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa. W programie uczestniczą najlepsi z najlepszych. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na zaistnienie na wymagającym rynku edukacji i możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Dla uczniów to z pewnością bardzo wysoka poprzeczka, ale też konkretne umiejętności i niezwykle cenna wiedza w przyszłości. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 szkół z całej Polski.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-03-23 10:48 / 10079    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 - korekta
Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół są ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-03-03 15:22 / 10034    A. Herbut-Giżyńska

informacje ogólne Komunikat w sprawie wykazu konkursów
Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-02-25 09:40 / 10010    A. Herbut-Giżyńska


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl