strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Rekrutacja do szkół

2018-02-28 13:29 / 7969   E. Balana-Mroczkowska dla dyrektorów i samorządów
Komunikat ws. postępowania rekrutacyjnego

 Komunikat ws. postępowania rekrutacyjnego

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, z późn. zm.) oraz art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) w związku z art. 149, 155, 165 oraz 308 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2016 r. poz. 60, z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  (zał.  nr 1, 2, 3, 4)  oraz wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły (zał. nr 5, 6).
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl