strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

dla rodziców i uczniów Trzecia edycja konkursu "Indeks Marzeń"
Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko", w ramach prowadzonego projektu "Akademia Odnalezionych Nadziei", rozpoczyna trzecią edycję konkursu "Indeks Marzeń".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-10 10:31 / 4725    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Konkurs stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości.
Konkurs stypendialny, w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości, "EDUKACJA - KROK DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-09 15:58 / 4714    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Pieniądze dla zdolnych uczniów - do końca sierpnia
Fundacja "Pocztowy Dar" przyzna stypendia 80 ambitnym uczniom z całej Polski. To pomoc finansowa w ramach programu Przekaz ku przyszłości", który pozwoli na spełnienie edukacyjnych marzeń i aspiracji zdolnych dzieci i młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-08-29 08:12 / 4682    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów "Zdolni na start - IV edycja"
W dniach 1-19 września 2014 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-25 12:14 / 4676    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Informacja o wszystkich programach stypendialnych
Szanowni Państwo, Stypendium to często jedyna szansa dla młodej osoby, aby mogła realizować swoje marzenia, ale również zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Fundacja Dobra Sieć od lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 5 2014-08-07 10:02 / 4656    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Bezpłatny program stypendialny letniej szkoły Ex Ante przeznaczony dla licealistów
Ex Ante to innowacyjna inicjatywa edukacyjna, której celem jest pomaganie młodym ludziom w trafnym wybraniu kierunku studiów oraz uczelni. Istota programu polega na umożliwieniu młodzieży licealnej kontaktu z wykładowcami akademickimi jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji co do wyboru kierunku studiów. Inauguracja szkoły letniej Ex Ante nastąpi w lipcu 2014 r. w Warszawie. Letnia szkoła Ex Ante to intensywny kurs z wybranych dyscyplin akademickich, takich jak medycyna, ekonomia i zarządzanie, psychologia, inżynieria, biotechnologia czy prawo. Część miejsc na kursach objęta jest programem stypendialnym. Celem projektu stypendialnego, jest realizacja wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-06-18 09:42 / 4609    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych
MATURZYSTO - jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PPPG i ukończysz szkołę ponadgimnazjalna w 2014 roku oraz spełnisz pozostałe warunki to możesz ubiegać się stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-05-23 08:36 / 4559    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Fundusz Stypendialny IKEA Family dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Firma IKEA i Fundacja Świętego Mikołaja informuje o trwającym naborze do III edycji ogólnopolskiego Funduszu Stypendialnego IKEA Family. Projekt ma na celu wspieranie zaangażowanych społecznie oraz zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-05-12 12:30 / 4530    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów XVIII EDYCJA FUNDUSZU POMOCY MŁODYM TALENTOM
W ramach działalności Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, rusza osiemnasta edycja przyznawania stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom w wieku 10-17 lat, uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-04-23 10:54 / 4482    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla rodziców i uczniów III edycja Programu Stypendialnego "Mistrzowie CHEMII"
Fundacja ORLEN - DAR SERCA rozpoczyna III edycję Programu Stypendialnego "Mistrzowie CHEMII". Celem programu jest wspieranie osób wykazujących uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych, w tym szczególnie chemii oraz zapewnienie optymalnych warunków kształcenia i rozwoju osobowego stypendystów, a także wzmacnianie zamiłowania do zdobywania wiedzy w trakcie nauki we wskazanej szkole stopnia ponadgimnazjalnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-04-22 13:42 / 4472    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl