strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

dla rodziców i uczniów V edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star dla zdolnych maturzystów
Indeks Start2Star to projekt, dzięki któremu niezamożnym i zdolnym maturzystom zapewniamy finansowanie przez cały okers studiów, a stypedia wynoszą po 1300 zł brutto miesięcznie. Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1000 zł netto w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych. Warunkiem aplikowania jest średnia ocen powyżej w 4.0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej oraz wykazanie się aktywnością społeczną i przedsiębiorczością. Kandydatom pozostawiamy pełną swobodę wyboru uczelni i kierunku. Podstawą ubiegania się o stypedium w ramach I etapu rekrutacji jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej Fundacji www.paga.org.pl/projekty/indeks_start2star w terminie do 16 maja 2012r. II etap rekrutacji odbywa się w maju i składa się z przesłuchania przed Komisją Stypedialną w Warszawie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-02-22 12:19 / 2615    A. Koziołkiewicz

dla rodziców i uczniów Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej ważna informacja
Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej odbędą się w następujących terminach...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-11-10 14:49 / 2417    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Lista stypendystów Ministra Edukacji Narodowej - 2011 r.
W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną listę stypendystów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2011/2012.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-11-02 14:04 / 2403    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Ogólnopolski program stypendiów licealnych AKROPOL
Edukacyjna Fundacja Czerneckich informuje o inauguracji ogólnopolskiego programu stypendiów licealnych AKROPOL. Jest to największa tego typu inicjatywa w Polsce, jeśli nie w Europie, w całości finansowana ze środków prywatnych, zarządzana przez Edukacyjną Fundację Czerneckich EFC.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-10-05 09:26 / 2324    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012
W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów - Pana Donalda Tuska, listę stypendystów na rok szkolny 2011/2012.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-10-03 14:51 / 2320    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Nabór stypendystów na rok szkolny 2011/2012 w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” ważna informacja
W dniach 16 sierpnia - 23 września 2011 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-08-12 11:40 / 2129    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
Uprzejmie informujemy, że w ramach działalności Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, w tym roku odbędzie się piętnasta edycja przyznawania stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Termin składania wniosków mija 25 lipca 2011 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2011-07-06 13:10 / 2163    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ważna informacja
Nawiązując do postanowień art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2011/2012.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2011-06-20 10:29 / 2124    V. Jaśkiewicz

dla rodziców i uczniów Stypendia Fundacji "ORLEN-DAR SERCA"
Z dniem 1 czerwca Fundacja ORLEN – DAR SERCA uruchomiła nabór do kolejnej edycji Programu Stypendialnego dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2011/2012. W tegorocznym Programie Stypendialnym mogą uczestniczyć zarówno dotychczasowi stypendyści Fundacji ORLEN – DAR SERCA, jak i osoby, które po raz pierwszy prześlą swoją aplikację. Termin składania wniosków mija 31 lipca br.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-06-20 08:49 / 2130    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Stypednium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012 ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2010/2011.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-06-14 08:07 / 2114    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl