strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

dla rodziców i uczniów Stypendia św. Mikołaja - wsparcie zdolnych uczniów
Fundacja Świętego Mikołaja pomaga szkołom wdrażać i prowadzić program stypendialny, dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin. Stypendia św. Mikołaja to ogólnopolski program mający na celu wsparcie zdolnych, zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin. W każdym zakątku Polski są dzieci, które potrzebują pomocy aby móc rozwinąć skrzydła.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-09-10 08:48 / 10299    A. Koziołkiewicz

dla rodziców i uczniów Nabór stypendystów do projektu pt. "Humaniści na start!"
Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowuje kolejny nabór stypendystów do projektu pt. "Humaniści na start!" Przedsięwzięcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-03 12:15 / 10270    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Nabór stypendystów do projektu pt. "Prymus Pomorza i Kujaw"
Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowuje kolejny nabór stypendystów do projektu pt. "Prymus Pomorza i Kujaw". Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-03 12:14 / 10267    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Nabór stypendystów do projektu pt. "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"
Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowuje kolejny nabór stypendystów do projektu pt. "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" . Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-03 12:14 / 10268    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich
Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą wkrótce na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich w Szczecinku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-08-11 10:03 / 10243    E. Podgórska

dla rodziców i uczniów 14. Edycja Indeks Start2Star
Ruszyła rekrutacja do 14. Edycji Indeks Start2Star. To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-06-01 09:45 / 10189    S. Koniczyński

dla rodziców i uczniów Wystartowała XX edycja Stypendiów Pomostowych - czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2021, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 500 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-04-14 10:11 / 10120    S. Koniczyński

dla rodziców i uczniów Program Stypendialny Horyzonty
Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (Fundacja EFC), w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków, zaprasza uczniów klas VIII szkól podstawowych do udziału w programie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-03-29 13:18 / 10098    A. Wnorowski

dla rodziców i uczniów XI edycja Programu Stypendialnego Horyzonty
15 lutego już po raz jedenasty Fundacja EFC wraz ze swoim partnerem strategicznym, Fundacją Rodziny Staraków, otworzyła rekrutację do swojego programu stypendialnego. Horyzonty to wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza szkołą. Program oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania w bursie, nauki w szkole, wyżywienia czy letnich i zimowych wyjazdów. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy regionalni.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-03-09 11:00 / 10040    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2020/2021. Szczegóły dotyczące wręczenia/przekazania stypendystom zaświadczeń oraz wypłaty pierwszej raty stypendium zostaną podane w terminie późniejszym. Zgodnie z § 2 ust. 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach:1) pierwsza rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia; 2) druga rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Małgorzatą Babyszką, starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, tel.: 52 3497603, e-mail: mjarka@bydgoszcz.uw.gov.pl
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-10-15 12:41 / 9766    M. Babyszka


<<< nowsze informacje     1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl