strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

dla rodziców i uczniów XI edycja Programu Stypendialnego Horyzonty
15 lutego już po raz jedenasty Fundacja EFC wraz ze swoim partnerem strategicznym, Fundacją Rodziny Staraków, otworzyła rekrutację do swojego programu stypendialnego. Horyzonty to wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza szkołą. Program oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania w bursie, nauki w szkole, wyżywienia czy letnich i zimowych wyjazdów. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy regionalni.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-03-09 11:00 / 10040    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2020/2021. Szczegóły dotyczące wręczenia/przekazania stypendystom zaświadczeń oraz wypłaty pierwszej raty stypendium zostaną podane w terminie późniejszym. Zgodnie z § 2 ust. 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach:1) pierwsza rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia; 2) druga rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Małgorzatą Babyszką, starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, tel.: 52 3497603, e-mail: mjarka@bydgoszcz.uw.gov.pl
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-10-15 12:41 / 9766    M. Babyszka

dla rodziców i uczniów Informacje o stypendiach - "Rozwiń skrzydła z Moim Stypendium!"
Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na MojeStypendium.pl - to całkowicie darmowa baza ofert stypendiów krajowych i zagranicznych, konkursów i staży. Na portalu publikowane są także artykuły o tematyce stypendialnej i edukacyjnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-09-16 08:52 / 9690    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Stypendia "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-09-04 13:57 / 9654    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw"
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-09-04 13:57 / 9655    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów Stypendia "Humaniści na start"
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Humaniści na start"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-09-04 13:57 / 9656    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów XIX EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH ważna informacja
STYPENDIA POMOSTOWE NA I ROK STUDIÓW – NOWA EDYCJA XIX EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2020/2021 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-06-18 09:42 / 9570    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890 z późn. zm.), proszę Państwa o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2020-06-10 11:10 / 9561    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1481 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-06-10 11:10 / 9560    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
Miasto Poznań realizuje XIII edycję programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, podejmujących studia w Poznaniu. Stypendia Miasta Poznania przyznawane są na zasadzie konkursu. Aby wziąć w nim udział wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2020 r. na poznańskiej uczelni.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-05-29 15:21 / 9553    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl