strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2008-02-14 07:00 / 139   J. Popielewski dla rodziców i uczniów
Program stypendialny "Indeks Start 2 Star"
Fundacja im. Lesława A. Pagi

realizuje program stypendialny, którego adresatami są uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.

O stypendium mogą starać się najzdolniejsi uczniowie ostatnich klas

szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i pochodzą z niezamożnych rodzin.

Wybranym kandydatom zostanie przyznane stypendium na cały okres trwania studiów.

O wadze projektu świadczy fakt, iż współpracują przy nim aż trzy organizacje:

Fundacja im. Lesława A. Pagi (jako organizator), związana z Leszkiem Czarneckim Fundacja LC Heart (w roli fundatora)

i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (będąca organizacją wspomagającą).

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

www.s2s.paga.org.pl.© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl