strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2012-09-21 15:24 / 3000   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna"

Bydgoszcz,  21 września 2012 r.

WO.531.6.2012.HW

 

 

 

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie
i WójtowieWojewództwa
kujawsko-pomorskiego

 

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że po dokonaniu podsumowania nadesłanych przez Państwa danych o realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”  bardzo wyraźnie zaznaczyła się sytuacja mniejszego udziału uczniów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w realizacji programu. Dotyczy to zarówno uczniów spełniających kryterium dochodowe, jak i uczniów mogących otrzymywać pomoc również poza ww. kryterium.

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o analizę ww. zjawiska w Państwa szkołach (zarówno w grupie uczniów spełniających kryterium dochodowe, jak i w grupie mogącej otrzymać pomoc poza kryterium) oraz podjęcie działań mających na celu zwiększenie odbioru programu przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Proszę o nadesłanie ewentualnych korekt dotyczących omawianej grupy uczniów do 25 września 2012 r. na adres email: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

                                                                  

 

Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl