strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2014-08-29 08:12 / 4682   K. Mikulski dla rodziców i uczniów
Pieniądze dla zdolnych uczniów - do końca sierpnia

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów oraz szkół średnich, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończą 20 lat i spełniają warunki określone w regulaminie.

Wnioski można składać do 31 sierpnia. Stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie będą wypłacane w okresie od października 2014 r. do lipca 2015 r. Wysokość stypendium przypadająca na jednego stypendystę to 3500 zł. Fundatorami programu „Przekaz ku przyszłości” są Poczta Polska oraz Bank Pocztowy.

–To już czwarta edycja naszego programu
– mówi Prezes Fundacji „Pocztowy Dar”, Katarzyna Mikołajczyk – Stypendium można przeznaczyć na cele edukacyjne, wszelkie zajęcia dodatkowe oraz rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Te dzieciaki są naprawdę wybitne, a ich dotychczasowe osiągnięcia mogą zawstydzić niejednego dorosłego – dodaje.

Stypendia będą przyznawane według kryterium średniej ocen (minimum 4,5), szczególnych osiągnięć w dziedzinie nauki, sportu, działalności społecznej i kultury oraz średniego miesięcznego dochodu na osobę. Aplikujący powinni również opracować plan własnego rozwoju.

W tamtym roku stypendia otrzymało 75 uczniów na łączną kwotę ponad 260 tys zł. Natomiast w I i II edycji wsparcie finansowe trafiło do 150 uzdolnionych osób.

Wykaz potrzebnych dokumentów jest dostępny na stronie Fundacji:
http://pocztowydar.org/iv-edycja-programu-stypendialnego-pytania-i-odpowiedzi/

© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl