strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2016-06-09 11:32 / 6431   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2016 r.

Realizowany w ramach

PROGRAMU  INTEGRACJI  SPOŁECZNOŚCI  ROMSKIEJ W  POLSCE NA LATA 2014-2020

dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizuje system stypendialny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.

 

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce jest realizatorem programu stypendialnego od 2005 r.

 

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.

 

W roku 2016 zostaną przyznane dwa rodzaje stypendiów obejmujących rok szkolny 2015/2016:

  1. Dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi  osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano 7 stypendiów,
  2. Dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano 25 nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Stypendia i nagrody będą przekazywane przelewem przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce na konto rodzica lub opiekuna prawnego. Wysokość stypendiów i nagród będzie zależała od ilości osób wyłonionych przez Komisję Konkursową.

 

Konkurs będzie się składał z kilku etapów:

 

W pierwszym etapie

Konkurs zostanie szczegółowo zaplanowany: opracowanie poszczególnych miesięcy i działań, ogłoszenie konkursu.

 

W drugim etapie

Po ogłoszeniu konkursu uczniowie przesyłają materiały zgłoszeniowe do Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce do dnia 20 czerwca 2016r. ( liczy się data stempla pocztowego). Komisja konkursowa ocenia nadesłane materiały i wskazuje osoby do poszczególnych stypendiów.

Stypendyści wraz z opiekunami i pozostałymi uczniami zakwalifikowanymi zostaną zaproszeni do części finałowej. Zaproszenie wszystkich finalistów na część finałową zarówno tych nagrodzonych stypendiami jak i tych zakwalifikowanych do finału jest istotne z uwagi na ich uczestnictwo w planowanych warsztatach artystycznych oraz konieczność obserwacji ich postępów.

 

W trzecim etapie

Odbędzie się spotkanie finałowe złożone z warsztatów, przesłuchań konkursowych i koncertu finałowego:

 

PLAN  KONKURSU

31 lipca  wieczorem: do Łodzi przyjadą stypendyści i finaliści w kategoriach artystycznych wraz z opiekunami oraz organizatorzy. Wszyscy zostaną zakwaterowani w Hotelu Boss ul. Tatrzańska 11 w Łodzi. Po kolacji, odbędzie się spotkanie organizacyjne z finalistami i opiekunami.

 

01.08.2016 r.:

10.00 – 17.00 warsztaty artystyczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Ł.

 

02.08.2016 r.:

10.30 - 11.30 uroczystości rocznicowe w miejscu upamiętnienia zagłady Romów przed tablicą pamiątkową

Getta Łódzkiego przy ul. Wojska Polskiego 84.

12.00 - 17.00 warsztaty artystyczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Ł.

 

03.08.2016 r.:

10.00 - 14.00 wycieczka do Chełmna, odsłonięcie pomnika - uroczystości upamiętniające zagładę Romów, zwiedzanie.

16.00 - 20.00 warsztaty artystyczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Ł. Wieczorem, do hotelu przyjadą

pozostali finaliści z opiekunami w kategorii sport i pozostałych.

 

04.08.2016 r.:

10.00 - 13.00 przygotowania do przesłuchań konkursowych w Bałuckim Ośrodku Kultury w Łodzi.

14.00 - 17.00 przesłuchania konkursowe.

18.00 - 20.00 podsumowanie warsztatów .

 

05.08.2016 r.:

  12.00 - 19.30 przygotowania do koncertu galowego, koncert i ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów.

20.00            uroczysta kolacja połączona z zabawą muzyczno - taneczną.

 

06.08.2016 r. – po śniadaniu wyjazd uczestników konkursu.

 

W czasie trwania konkursu organizatorzy zaplanowali dodatkowe atrakcje dla uczestników, o których poinformują na spotkaniu organizacyjnym.

Informacje o nagrodzonych finalistach będą umieszczone na stronie Stowarzyszenia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do wszystkich laureatów zostanie wysłany dodatkowy upominek w postaci zarejestrowanego przebiegu konkursu stypendialnego na płycie DVD.

Przekazanie nagród odbędzie się w następujący sposób: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce przekaże przelewem jednorazową nagrodę Ministra Administracji i Cyfryzacji  na wskazane konto  rodzica lub opiekuna prawnego, bez konieczności rozliczania się fakturami/rachunkami.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl