strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2017-02-13 13:40 / 7007   K. Mikulski dla rodziców i uczniów
Stypendium naukowe w ramach programu "Marzenie o Nauce"

Od 15 lutego do 31 marca 2017 roku Fundacja EFC prowadzi kolejny nabór kandydatów do tego programu. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie trzecich klas gimnazjów zamieszkujących na stałe w miejscowościach do 30 tyś. mieszkańców. Stypendia przyznawane są kandydatom, którzy uzyskali semestralną ocenę co najmniej 4,5 (lub są laureatami i/lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych), a dochód w ich rodzinach nie przekracza 900 zł netto na osobę.

Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysyłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 r. za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl. 

Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku. 

Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe. 

 

Więcej informacji udziela Koordynator Regionalny Elżbieta Broda. 

tel. 606 770 955, ebroda@efc.edu.pl 

a także na stronie http://www.efc.edu.pl można wypełnić formularz zgłoszeniowy. 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl